Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Verantwoordelijke Opvolging Heffingen - Adjunct van directeur A1 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Verantwoordelijke Opvolging Heffingen - Adjunct van directeur A1

Geplaatst door
Nadia Van Cauter
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Aalst
Solliciteren tot: 
05/04/2020

De functie situeert zich binnen de dienst Heffingen van de afdeling Economisch Toezicht, meer specifiek in één van de teams Opvolging Heffingen. Deze teams nemen alle acties nodig om de heffing op waterverontreiniging en grondwaterwinning op een correcte manier te kunnen inkohieren, om de reacties op de heffing op een correcte en klantvriendelijke manier af te handelen en om de heffing op een doelmatige manier te innen en invorderen en dit bij de groot- en/of kleinverbruikers.

De uiterste inschrijvingsdatum is 5 april 2020. Het generieke deel vindt plaats op 22 april 2020. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 13 mei 2020.

Doel van de functie

De functiehouder is betrokken bij onderstaande taken en specifiek verantwoordelijk voor de inning en de invordering: de inkohiering: het berekenen van de heffing, het toepassen van sociale tarieven, het opmaken van de kohieren ter ondertekening door de AG en het verzenden van de heffingsbiljetten; de reacties: het zelf afhandelen van of het voorbereiden van de beslissing bij de reacties n.a.v. de opgestuurde heffingen en de (aangetekende) maningen en de vragen tot ambtshalve ontheffing of vernietiging; de inning: het toewijzen van betalingen, het toekennen van betalingsuitstel of -spreiding, het terugbetalen van onterechte stortingen (onbekend dossier, na bezwaren, …), het maandelijks rapporteren over de ontvangsten en het afsluiten van kwartalen; de invordering: bij niet betaling het versturen van (aangetekende) maningen en het aansturen van deurwaarders n.a.v. dwangbevelen en het opvolgen van falingen en gerechtelijke reorganisaties.  De functiehouder werkt hiertoe zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Heffingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:  Je bent in het bezit van een master diploma (bij voorkeur met een juridische of fiscale achtergrond).  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Solliciteren

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 5 april 2020.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld. Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post: Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Alle info en documenten vind je op www.vmm.be

 

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.