Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Werftoezichter – Deskundige (B111) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Werftoezichter – Deskundige (B111)

Geplaatst door
Nadia Van Cauter
Voltijds
Betaalde job
Oostende
Solliciteren tot: 
07/07/2019

Contractueel Werftoezichter – Deskundige (B111) voor de dienst Investeringen en Renovaties van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Oostende. Ref: 19 30 AOW CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 juli 2019. Het generieke deel vindt plaats op 30 juli 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 26 augustus 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                

1 Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;

 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;

 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;

 • drinkwater en grijswaterbeheer;

 • Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

 • Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

  • de essentie van het probleem ziet;

  • je taken correct afwerkt met oog voor detail;

  • je eigen werk kan organiseren.

  3 Waaraan moet ik voldoen?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma, bij voorkeur in een bouwkundige richting.  Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor je ook kan deelnemen indien je beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs EN je beschikt over professionele ervaring (aan te tonen adhv de biografische vragenlijst). Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2018-2019 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

  Daarnaast beschik je over een rijbewijs B en heb je reeds kennis of een sterke interesse in volgende domeinen:

  • de waterbouwkunde langs onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van de natuur-technische milieubouw;
  • de principes van integraal waterbeheer;
  • bouwtechniek;
  • meetmethodes en –codes;
  • bestekken, meetstaten en plans;
  • topografie;
  • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten;
  • goede kennis van MS Windows en de meest courante Office-toepassingen, zoals Word, Excel, PowerPoint en Access.

  4 Hoe solliciteren?

  Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 juli 2019.

  Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

  Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

  Of per post:

  Vlaamse Milieumaatschappij
  Dienst HR
  Mevrouw Ann Meert
  Dr. De Moorstraat 24-26
  9300 AALST
  tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

  5 Heb je nog vragen?

  Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Ivo Terrens, tel: 02 214 21 80.

  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

  Het generieke deel van de selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

  Info over de reisroute vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.