Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Gebiedsbeheerder Onbevaarbare Waterlopen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Oostende
Solliciteren tot

De Gebiedsbeheerder Waterlopen staat in voor de voorbereiding en de planning van de beheer-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen en het bijhorende patrimonium. Je voert de controle van de uitgevoerde werken uit, je zorgt voor de exploitatie van de kunstwerken en het toezicht op de waterlopen.

Bovendien geef je op basis van je terreinkennis input voor van bestekken, onderzoek je de aanvragen van vergunningen en bewaak je mee de correcte toepassing van de regelgeving inzake waterlopen op het terrein (handhaving). Uiteraard is communicatie met omwonenden van de onbevaarbare waterlopen en andere stakeholders een belangrijk element in deze functie.

Je  werkt zelfstandig en rapporteert aan de gebiedsingenieur onbevaarbare waterlopen.

Alle info op www.vmm.be en https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures

https://selecties.s3-eu-west-1.amazonaws.com/omg/Selectiereglementen+VM…