Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Lucht

Betaalde job Voltijds
Sector: Milieu
Solliciteren tot

De functie situeert zich binnen de kern Lucht, die bestaat uit de dienst Luchtkwaliteit en de teams Emissieinventaris Lucht, IRCEL en Luchtbeleid. De kern fungeert als bevoegde instantie voor de voorbereiding van het luchtbeleid, inventariseert en rapporteert de emissies in lucht, geeft adviezen over MER-procedures, plannen en vergunningsaanvragen rond lucht en beoordeelt ten slotte de luchtkwaliteit aan de hand van metingen en modelleringen. Binnen de dienst Luchtkwaliteit bestaan de teams monitoring en advisering industrie, telemetrische meetnetten lucht, semiautomatische meetnetten Lucht en datatransmissie Lucht en processen. Op een 60-tal meetplaatsen verspreid over Vlaanderen wordt de luchtkwaliteit gemeten met automatische meettoestellen. Jouw hoofdtaken als gespecialiseerd medewerker meetnet lucht zijn: 

 • het uitvoeren van controles en kalibraties van (meet)apparatuur op het meetnet;
 • het uitvoeren van klein onderhoud en wijzigingen aan de meetopstellingen;
 • het opvolgen op dagelijkse basis van de werking van de (meet)apparatuur van het telemetrisch meetnet en de werkzaamheden van de onderhoudsfirma;
 • zich verdiepen in de meetprincipes en de werking van meer complexe (meet)apparatuur bijvoorbeeld Hg-monitoren, BTEX-monitoren, UFP-monitoren, …;
 • het opstellen en up-to-date houden van kwaliteitsprocedures voor gebruik, controle en kalibratie van (meet)apparatuur;
 • de opmaak en de beoordeling van aanbestedingsdossiers voor aankoop van (rand)apparatuur voor het meetnet;
 • het coördineren en de opvolging van de installatie van nieuwe apparatuur op het meetnet; het opleiden van medewerkers binnen het team inzake het gebruik en kalibratie van nieuwe apparatuur; 
 • het maken van afspraken met de betrokkenen bij de oprichting van nieuwe meetstations, bij verbeteringswerken of bij afbraakwerken (opdrachtgever, eigenaars terrein, netbeheerders, aannemers en leveranciers …) en het opvolgen van de werkzaamheden; 
 • het maken van afspraken met betrokkenen (intern en extern) bij de opstart en de uitvoering van meetcampagnes.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar sta je afwisselend in om de meetnetten Lucht verder op te volgen. Dit gebeurt jaarlijks aan de hand van een beurtrol binnen het team. De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen: 

 • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, 
 • gezonde lucht te bewerkstelligen, 
 • de klimaatadaptatie mee te sturen. 

De functie onderschrijft de visie van VMM als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Solliciteren kan via deze link: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/gespecialise…+