Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Projectingenieur

Betaalde job Voltijds
Gent
Solliciteren tot

De Projectingenieur staat in voor het exploreren, voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren, dijken, vistrappen, hermeandering en grote oeverwerken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen, projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren als projecten die de waterbeleving voor burgers verhogen. De opdracht van de Projectingenieur start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken, en de effectieve uitvoering ervan ten velde. Het definitief ontwerpen en uitvoeren van de werken betreft de hoofdmoot van de opdrachten. Alle voorafgaande en begeleidende studies zijn strikt gericht op de realisatie van het concreet project en omhelzen geen breedvoerige algemene (beleids)studies. Het inwinnen van offertes van gegadigde aannemers gebeurt uitsluitend via de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook het aanvragen van alle vergunningen waaronder de omgevingsvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot het takenpakket van de Projectingenieur.

Alle info op www.vmm.be en op Werken voor Vlaanderen https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/projectingen…