Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Terreinmedewerker

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

De Terreinmedewerker Meetnet Water zal instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van staalnames, alsook het verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens volgens vastgestelde procedures en richtlijnen, met als doel kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en van de lozingen van afvalwater.

Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de diensten Meetnet Oppervlaktewater en Meetnet Afvalwater en Sturing en Rapportering Water

Alle info op www.vmm.be en op Werken voor Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/terreinmedew…