Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Verantwoordelijke Contractrecht

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Aalst
Solliciteren tot

De juristen van de dienst juridische zaken zetten hun expertise in om de verschillende diensten van de Vlaamse Milieumaatschappij te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: adviseren van vergunningsaanvragen, toezicht op saneringsinfrastructuur, beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, beheer grondwater, aanleg van overstromingsgebieden,…
De dienst bestaat momenteel uit 1 diensthoofd, 1 dienstsecretaresse en 3 juristen om alle taken uit te oefenen. 

Jouw opdracht zal bestaan uit de volgende juridische ondersteuning:
* het onderhandelen en opmaken van allerlei contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten,
  dienstverlening aan derden, …
* patrimoniumbeheer: aankopen en verkopen gronden in beheer voor operationeel waterbeheer
  en voor de waterzuivering, vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Ann Carette
GSM: 0484 79 43 87 of via e-mail a.carette@vmm.be

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/verantwoorde…