Vlaamse overheid zoekt Schatter

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Gent of Brugge
Solliciteren tot

Vind jij ook dat we maximaal moeten inzetten op open ruimte in Vlaanderen? Heeft vastgoed jou altijd weten te boeien? Zoek je een enthousiast team om deel van uit te maken? Bekijk dan zeker de vacature van schatter bij de Vlaamse Landmaatschappij! 

Als schatter voer je in het kader van bedrijfsstopzetting waardebepalingen uit van onroerende goederen en bepaal je vergoedingen voor gebruiksbeëindiging. De job is allesbehalve routineus. Je werkdag bestaat uit plaatsbezoeken aan diverse gebouwen en terreinen. Dit wissel je af met de administratieve afhandeling van je dossiers en overlegmomenten tussen alle betrokkenen.  

Uiteraard vereist deze job een grote mate van zelfstandigheid, maar ook teamwerk en collegialiteit zijn belangrijk. Je hebt dagelijks nauwe contacten, zowel met interne als externe stakeholders. Je komt terecht in het team Grondzaken, dat onder meer bestaat uit collega-schatters, aankopers, herverkavelaars en administratief ondersteuners.  

Als moderne werkgever hecht de Vlaamse Landmaatschappij veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, diverse opleidings- en loopbaanmogelijkheden en een correct loonbeleid zijn slechts enkele van de vele troeven die de organisatie te bieden heeft.  

Voel je je geroepen om je steentje bij te dragen aan meer open ruimte in Vlaanderen? Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we:  

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: 

  1. Je beschikt over een bachelordiploma in de richting van landmeetkunde, vastgoed of accountancy/fiscaliteit  

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert in de richting van landmeetkunde, vastgoed of accountancy/fiscaliteit en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

OF 

  1. Je beschikt over een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid EN je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare beroepservaring in de vastgoedsector of in de accountancy-sector. 
    De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12). 

Wat bieden we: 

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. 
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge). 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen