Vogelbescherming Vlaanderen vzw zoekt Juridisch beleidsmedewerker (voltijds, m/v/o)

Betaalde job Voltijds
Sint-Niklaas
Solliciteren tot

Voor de invulling en uitbouw van onze juridische dienst zijn we op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker die als jurist ook kennis heeft van natuurbeleid en –reglementering. Onze juridische dienst behandelt meldingen en klachten rond mogelijke inbreuken inzake milieu- en natuurbeschermingswetgeving, volgt samen met de advocaten de strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op, ondersteunt de beleids- en algemene werking van de vereniging.

Taken

 • Je volgt klachten op die ons bereiken via het meldpunt (vogelvangst, illegale jacht, illegale kap, verstoring van nesten, dierenwelzijn, Cites-inbreuken, …);
 • Je onderhoudt contacten met handhavingsdiensten (Natuurinspectie, politie, douane, lokale toezichthouders, ..);
 • Je volgt strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op, maakt bezwaarschriften en beroepsschriften op;
 • Je adviseert medewerkers en vrijwilligers van Vogelbescherming Vlaanderen op juridisch vlak;
 • Je geeft presentaties over milieu- en natuurbeschermingswetgeving en –beleid;
 • Je schrijft redactionele bijdragen;
 • Je onderhoudt brede contacten met beleidsmedewerkers en stakeholders op het terrein en koppelt terug naar de raad van bestuur;
 • Je verleent op basis van gevoerd onderzoek schriftelijk en mondeling advies over milieu- en natuurbeschermingsthema’s, met focus op soortenbescherming en jacht;
 • Je bereidt stuurgroepen en overlegorganen voor inzake milieu- en natuurbeleid;
 • Je levert de nodige input voor interne beleidsdocumenten (jaarplan, beleidsplan, adviesnota’s, enz.) en hebt een belangrijke adviserende rol binnen het beleid van Vogelbescherming;
 • Je ondersteunt de algemene werking van de vereniging (vzw-wetgeving, contractenrecht).

Profiel

 • Je hebt een brede kennis over de milieu- en natuurreglementering;
 • Je bent master in de rechten;
 • Je bent een teamspeler en in staat om zelfstandig dossiers te beheren en resultaten te realiseren;
 • Je bent ruimdenkend en handelt proactief;
 •  Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en kan prioriteiten stellen;
 • Je bent enthousiast over de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen.

Ons aanbod

 • Voltijds dienstverband;
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Contract van onbepaalde duur;
 • Tewerkstellingsplaats:  secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas;
 • Functiegericht loon volgens paritair comité 329/01, startbarema B1c, met overname van relevante anciënniteit.

Interesse?

CV en Motivatiebrief (enkel) per mail, tot en met maandag 30 november op het e-mailadressollicitaties@vogelbescherming.be, met vermelding ‘vacature juridisch beleidsmedewerker’.