Vogelbescherming Vlaanderen vzw zoekt Juridisch medewerker | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zoekt Juridisch medewerker

Geplaatst door
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Voltijds
Betaalde job
Sint-Niklaas
Solliciteren tot: 
30/05/2020

Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurvereniging die zich inzet voor een optimale bescherming van alle wilde fauna en haar biotopen. Via een breed vrijwilligersnetwerk georganiseerd in lokale afdelingen activeert ze haar leden voor gerichte natuurbescherming op het terrein. De organisatie bekijkt vanuit een diervriendelijk en ecologisch perspectief uitdagingen tussen mens en dier in een aan verandering onderhevig landschap. Zij hanteert hierbij een proactieve, sensibiliserende en doordachte aanpak waarbij zij zich als advocaat van de Vlaamse fauna profileert.

 

Voor de invulling en uitbouw van onze juridische dienst zijn we op zoek naar een juridisch medewerker die door opleiding en/of ervaring zijn weg weet te vinden in het natuurbeleid. Onze juridische dienst adviseert rond mogelijke inbreuken inzake milieu- en natuurbeschermingswetgeving, volgt samen met de advocaten de strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op, ondersteunt de beleids- en algemene werking van de vereniging.

 

 

Taken

 • Je verleent op basis van onderzoek schriftelijk en mondeling advies over milieu- en natuurbeschermingsthema’s met focus op soortenbescherming en jacht;
 • Je volgt strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op;
 • Je onderhoudt brede contacten met beleidsmedewerkers en stakeholders op het terrein;
 • Je bereidt stuurgroepen en overlegorganen voor inzake milieu- en natuurbeleid;
 • Je geeft presentaties over milieu- en natuurbeschermingswetgeving en –beleid;
 • Je ondersteunt de algemene werking van de vereniging (VZW-wetgeving, contractenrecht);
 • Je schrijft redactionele bijdragen;
 • Je levert de nodige input voor interne beleidsdocumenten (jaarplan, beleidsplan, adviesnota’s,…) en hebt een adviserende rol binnen het beleid van Vogelbescherming;

Profiel

 • Je hebt een brede juridische kennis en een goede kennis van de milieu- en natuurbeschermingswetgeving;
 • Je volgt het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen en Europa.
 • Je bent een team-player én in staat om zelfstandig dossiers te beheren en resultaten te realiseren;
 • Je houdt van afwisseling, handelt proactief en bent flexibel.
 • Je bent ruimdenkend;
 • Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en kan prioriteiten stellen;
 • Je kan een standpunt helder verwoorden zowel op papier als in een vergadering.
 • Je ben enthousiast over de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen.
 • Je bent bereid tot uitzonderlijk avond- en weekendwerk.

Ons aanbod

 • een afwisselende job waarin je mee bouwt aan een Vlaanderen waar plaats is voor wilde fauna;
 • een dynamisch team;
 • voltijds dienstverband;
 • onmiddellijke indiensttreding;
 • contract van onbepaalde duur;
 • functiegericht loon;
 • tewerkstellingsplaats: secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas;

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV naar:

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

T.a.v. Paul Van Daele

E-mail: juridische.dienst@vogelbescherming.be

Meer info: www.vogelbescherming.be - Tel: 03/296 26 80

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.