Vogelbescherming Vlaanderen zoekt Algemeen directeur (m/v) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vogelbescherming Vlaanderen zoekt Algemeen directeur (m/v)

Geplaatst door
Inge
Voltijds
Betaalde job
Sint-Niklaas
Solliciteren tot: 
30/06/2019

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zoekt een Algemeen directeur (1VTE) m/v

Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurvereniging die zich inzet voor een optimale bescherming van alle wilde fauna en haar biotopen. Via een breed vrijwilligersnetwerk georganiseerd in lokale afdelin-gen activeert ze haar leden voor gerichte natuurbescherming op het terrein. De organisatie bekijkt vanuit een diervriendelijk en ecologisch perspectief uitdagingen tussen mens en dier in een aan verandering on-derhevig landschap. Zij hanteert hierbij een proactieve, sensibiliserende en doordachte aanpak waarbij de vereniging als waakhond van de Vlaamse fauna en flora het juridische pad niet schuwt.
Vogelbescherming Vlaanderen is op zoek naar een warm, charismatisch leidersfiguur die de sleutelpositie binnen haar organisatie op zich neemt. Je zal instaan om Vogelbescherming Vlaanderen te laten functio-neren als een veerkrachtige en invloedrijke organisatie.

Taken
- je organiseert en coördineert de dagelijkse werking van de vereniging;
- je staat in voor de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie en volgt de vooruit-gang op;
- je waakt over de kwaliteit en resultaatgerichtheid waarmee het personeel haar taken uitvoert;
- je zet de organisatie in de gepaste vorm en creëert een organisatiecultuur waarin personeelsleden kun-nen uitmunten en er ruimte is voor groei en flexibiliteit;
- je inspireert en coacht het personeel en zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning;
- je bent de schakel tussen personeel en bestuur en zorgt voor een goede doorstroming van informatie;
- je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van de bestuurlijke beslissingen;
- je bouwt goede relaties met verenigingen en partners binnen en buiten de natuur- en milieusector en behartigt daarbij de belangen van Vogelbescherming Vlaanderen;
- als ‘vlinder’ verricht je in om het even welk deeldomein van de werking uitvoerend werk (beleid, com-municatie, marketing, projecten, …);
- je draagt de eindverantwoordelijkheid van de gehele organisatie en het professionele team van negen personeelsleden.

Profiel
- je kan je vinden in de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen;
- je hebt inzicht in strategische planning en je bent in staat om een beleidsplan te ontwikkelen in samen-spraak met de stakeholders van de organisatie;
- je kan dit strategische plan vertalen in concrete actieplannen en kan de betrokken personen overtui-gen en mobiliseren tot gepaste acties;
- je hebt affiniteit met algemeen management (HR, financiën, logistiek, marketing, …);
- je hebt ervaring met netwerken en beschikt over goede, communicatieve vaardigheden en onderhan-delingskwaliteiten;
- je kan coachend leiding geven en je identificeren in een open-deur-beleid dat gericht is op samenwer-king, verbinding en overleg;
- je bent besluitvaardig en kan ook in minder voor de hand liggende omstandigheden tot gedragen be-slissingen komen;
- je bekijkt de zaken door een constructief-kritische bril en hanteert hierbij een diplomatische overlegstijl;
- je kan proactief handelen en anticiperen op mogelijke problemen;
- je schrikt er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken;
- je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring;
- je kan leidinggevende ervaring voorleggen;
- ervaring binnen de socio-culturele sector en basiskennis van de thema’s natuur en milieu vormen een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden
- voltijds dienstverband;
- onmiddellijke indiensttreding;
- contract van onbepaalde duur;
- tewerkstellingsplaats: secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas;

Hoe solliciteren?
- De selecties zullen van start gaan tegen eind Juni
- Stuur je motivatiebrief + CV naar:
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
T.a.v. SCHNEIDER Anna
Walburgstraat 37
B-9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/296 26 80
E-mail: sollicitaties@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.