Vogelbescherming Vlaanderen zoekt Coördinator afdelingswerking | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vogelbescherming Vlaanderen zoekt Coördinator afdelingswerking

Geplaatst door
Inge
Voltijds
Betaalde job
Sint-Niklaas
Solliciteren tot: 
27/06/2019

Coördinator Afdelingswerking (1VTE) m/v

Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurvereniging die zich inzet voor een optimale bescherming van alle wilde fauna en haar biotopen. Via een breed vrijwilligersnetwerk georganiseerd in lokale afdelin-gen activeert ze haar leden voor gerichte natuurbescherming op het terrein. De organisatie bekijkt vanuit een diervriendelijk en ecologisch perspectief uitdagingen tussen mens en dier in een aan verandering on-derhevig landschap. Zij hanteert hierbij een proactieve, sensibiliserende en doordachte aanpak waarbij de vereniging als waakhond van de Vlaamse fauna en flora het juridische pad niet schuwt.

Door het oprichten van lokale afdelingen rond roofvogels en de ophaling van zieke en gewonde wilde die-ren (Wildlife Taxi Teams), én het ondersteunen van reeds bestaande afdelingen als de Kerkuilwerkgroepen en de verschillende opvangcentra voor zieke en gewonde wilde dieren (VOC's) zijn we stevig verankerd binnen het Vlaamse landschap en is er heel wat afdelingsondersteunend werk aan de winkel. Bovendien zijn we ambitieus en zien nog meer groeimogelijkheden in de toekomst.
Daarom zijn we op zoek naar een full-time medewerker die enerzijds als VOC-coördinator de verschillende opvangcentra ondersteunt, maar anderzijds ook de coördinatie voert rond de hele afdelingswerking.

De job zal dus tweeledig zijn

1) Als VOC-coördinator ondersteun je de 10 opvangcentra voor zieke en gewonde vogels en wilde dieren. Je bekijkt zowel op beleidsniveau als op praktisch niveau op welke manieren Vogelbescherming Vlaande-ren een toegevoegde waarde kan betekenen voor de opvangcentra. Tegelijkertijd bekijk je mogelijke in-houdelijke samenwerkingen tussen de opvangcentra en Vogelbescherming Vlaanderen. Elk opvangcen-trum is anders, maar allen worden ze geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. Samenwerking is daarom van levensbelang. Je onderneemt initiatieven om de samenwerking tussen de centra te onderhouden en te verbeteren, en bent een schakelfiguur tussen de opvangcentra , Vogelbescherming Vlaanderen en de overheid.

2) Als coördinator van de afdelingswerking zoek je naar synergieën tussen de verschillende afdelingen en werkgroepen van Vogelbescherming Vlaanderen. Ongetwijfeld zijn er mooie samenwerkingsverbanden mogelijk om elkaars inhoudelijke boodschappen te versterken.
Op welke manier gaan we nieuwe vrijwilligers aantrekken? Welke inhoudelijke informatie geven we wan-neer door? Is er nood aan nieuwe opleidingen en wie zal die opleidingen geven? Dit zijn enkele van de vele vragen die je samen met je collega's probeert in te vullen om onze afdelingswerking verder te laten uit-groeien tot een vaste waarde binnen het Vlaams natuurbeschermingslandschap.

Profiel
- Je kan je vinden in de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen;
- je bent sociaal en kan goed met diverse persoonlijkheden overweg;
- je bent ondernemend, organisatorisch en niet bang om zelf initiatief te tonen;
- je hebt een rijbewijs en bent flexibel;
- je hebt ervaring met netwerken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
- je kan coachend leiding geven;
- je bent besluitvaardig en kan ook in minder voor de hand liggende omstandigheden tot gedragen be-slissingen komen;
- je hebt een degelijke inhoudelijke kennis van onze inheemse natuur;
- je kan proactief handelen en anticiperen op mogelijke problemen;
- je schrikt er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken;
- je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring;
- je hebt ervaring in het coördineren van projecten;
- Een achtergrond binnen de opvangcentra is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden
- voltijds dienstverband;
- onmiddellijke indiensttreding;
- contract van onbepaalde duur;
- tewerkstellingsplaats: secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas;
- dienstwagen ter beschikking.

Hoe solliciteren?
- De selecties zullen van start gaan tegen eind Juni
- Stuur je motivatiebrief + CV naar:
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
T.a.v. SCHNEIDER Anna
Walburgstraat 37
B-9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/296 26 80
E-mail: sollicitaties@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.