Vogelbescherming Vlaanderen zoekt Communicatieverantwoordelijke

Betaalde job Voltijds
Koetshuis • Stadspark, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas
Solliciteren tot

 Communicatieverantwoordelijke (voltijds, m/v/o) 

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw (hierna ‘VBV’) is een natuurvereniging die zich sinds 2002 inzet voor een optimale bescherming van alle inheemse wilde fauna en haar biotopen. Via sensibilisatie inzake mens/dier conflicten, sterke juridische slagkracht en een breed vrijwilligersnetwerk activeert ze haar leden en het brede publiek voor gerichte natuurbescherming op het terrein.  

Om onze boodschap te helpen verspreiden, zijn we op zoek naar een veelzijdig communicatieverantwoordelijke (m/v/o) die de strategische visie van VBV kan omzetten en toepassen in een breed en doordacht communicatiebeleid.   

 

Taken 

 • Je coördineert de communicatiestromen van de vereniging en ontwikkelt en implementeert een dynamische communicatiestrategie en –(jaar)plan vertaald vanuit het vooropgestelde beleidsplan. Daarbij hou je rekening met het DNA en de missie van VBV. 

 

 • Je creëert een overlegstructuur met je collega’s om de communicatiedoelen te realiseren waarbij je de inhoud, aangeleverd vanuit de verschillende cellen van de organisatie, bundelt, uniformiseert en verspreidt, zowel offline als online. 

 

 • De sociale media hebben voor jou geen geheimen meer: je vindt je weg op (nieuwe) digitale platformen en gaat proactief op zoek naar relevante content die doelgroepgericht het verhaal van VBV vertelt. 

 

 • Je waakt over een duidelijke zichtbaarheid van de organisatie in een uniforme huisstijl.  

 

 • Je implementeert de ontwikkelde communicatiestrategie vlot om verschillende onderdelen zoals ledenwerving, campagnes, sensibiliserende info, wederkerende evenementen, educatief materiaal,… van VBV te begeleiden.  

 

 • Je spot, vanuit je kennis of ervaring, de hiaten op vlak van communicatie en weet deze gericht en in overleg aan te pakken. 

 

 • Je bouwt een kennis- en medianetwerk uit, en kan je (sociale) antennes gebruiken om het netwerk van de vereniging met nieuwe stakeholders en/of professionele partners uit te breiden. 

 

 • Op langere termijn neem je ons kwartaaltijdschrift Mens & Vogel onder handen en coördineer je de samenstelling en (eind-)redactie. 

 

 • Op langere termijn schrijf je mee aan de beleidsplannen en een beleidsstrategie voor VBV op het vlak van communicatie. 

 

Profiel 

 • Je hebt minstens een bachelorsdiploma communicatiewetenschappen/ journalistiek /… en 2 jaar relevante werkervaring of je kan 5 jaar relevante ervaring in een brede communicatiefunctie voorleggen; 

 

 • Je bent een communicatiespecialist, zowel in je dagelijkse als professionele leven, die beschikt over een zeer grondige en brede kennis van communicatiestrategie, - middelen en -toepassingen; 

 

 • Je bent zelfstandig wanneer het moet en werkt samen waar het kan: dat doe je graag en goed, met collega’s en alle andere stakeholders van VBV; 
 • Je kan creatieve communicatieplannen bedenken en partners origineel mobiliseren tot gepaste acties; 
   
 • Je kan snel schakelen en de nodige flexibiliteit aan de dag leggen zodoende te kunnen inspelen op de noden van het moment (bv. begeleiden van collega's tijdens onaangekondigde media-acties) zonder hierbij je oog voor details en resultaat te verliezen. 
   
 • Je hebt een vlotte pen, ervaring in storytelling en kan een boodschap aanpassen aan verschillende doelgroepen (jong, oud, …) en kanalen (website, nieuwsbrief, online content, …) in onberispelijk Nederlands.  

 

 • Je kan vlot overweg met software voor tekst-, foto- en filmbewerking of bent bereid het op korte termijn aan te leren; 

 

 • Ervaring binnen de socio-culturele sector en een affiniteit met natuur en milieu zijn een pluspunt. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Voltijds dienstverband (38 uur); 
 • Onmiddellijke indiensttreding; 
 • Contract van onbepaalde duur; 
 • Tewerkstellingsplaats: secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, ‘Koetshuis’ - Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas (met mogelijkheid tot deeltijds telewerken); 
 • Functiegericht loon volgens paritair comité 329/01, niveau B1B. 

 

Interesse?