vzw Open Plaats zoekt medewerker talentontwikkeling (HR)

Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur
Haspelstraat 49, 9000 Gent
Solliciteren tot

Over Open Plaats

Vzw Open Plaats bouwt mee aan een circulaire economie via twee Kringwinkels en drie geefpunten. Binnen die context bieden we mensen groei- en leerkansen en begeleiden we hen op weg naar een job. Op onze competentieversterkende werkvloer kunnen zij wennen aan werk, ervaring opdoen en hun talenten versterken. En ook op onze Weverssite staat mensen sterker maken centraal. Daar kunnen kwetsbare buurtbewoners terecht voor voeding, advies en andere ondersteuning.

Als medewerker talentontwikkeling werk je mee aan de verdere uitbouw van het luik talentontwikkeling binnen de organisatie en vervul je de rol van talentenmakelaar: je match de personeelsnoden van de werkvloer met aanmeldingen van onze toeleidingspartners, en zorgt ervoor dat alle medewerkers worden ingezet op een plek waar ze hun talenten kunnen ontplooien.

Wat doe je?

Actieve opvolging tewerkstellingsnoden werkvloer

 • Je monitort de bezettingsgraad in elke afdeling, stemt af met collega’s over de personeelsnoden en communiceert hierover met onze toeleidingspartners.
 • Je monitort ook de invullingsgraad van contingenten (= aantal plaatsen toegekend door structurele partners) en koppelt hierover regelmatig terug naar onze partners ifv bijsturing.
 • Je verwerkt alle aanmeldingen ikv tewerkstellingstrajecten en vrijwilligerswerk.
 • Je maakt vacatures op en verspreidt deze via de juiste kanalen.
 • Je neemt een rol op in de werving, selectie en het onthaal van nieuwe maatwerkers.

Medewerkersadministratie

 • Je geeft sturing en ondersteuning aan enkele vrijwilligers die tal van administratieve taken voor hun rekening nemen.
 • Je staat in voor de opvolging van de administratieve processen mbt HR (geen payroll).
 • Je bent verantwoordelijk voor periodieke rapportages aan onze partners.
 • Je denkt mee na over het optimaliseren van deze administratieve processen.

Inhoudelijke opvolging tewerkstellingstrajecten

 • Je ondersteunt werkbegeleiders bij het opmaken en uitvoeren van het individueel ondersteuningsplan en ontwikkelingsplan van maatwerkers. 
 • Je werkt actief aan doorstroomkansen voor individuele medewerkers door toe te leiden naar partners die de stap naar de reguliere economie begeleiden.
 • Je ondersteunt werkbegeleiders bij gesprekken rond niet naleving van het huisreglement en het opstellen van afsprakennota’s.
 • Je rapporteert hierover aan, en stemt goed af met, de coördinator talentontwikkeling.
 • Je neemt ook deel aan intervisiemomenten waarin collega’s met elkaar uitwisselen over voortgang van trajecten en moeilijke begeleidingssituaties.

Verdere professionalisering talentontwikkeling

 • Je draagt bij aan de uitbouw van een vormingsaanbod op de werkvloer.
 • Je neemt een rol op in de ondersteuning maatwerkers bij vragen rond randproblemen.
 • Je analyseert en interpreteert gegevens mbt instroom, doorstroom, uitstroom en detecteert opvallende evoluties waarover je rapporteert aan de coördinator.

Wie ben je?

Je bent sterk in overzicht bewaren en afstemmen.

 • Je weet overzicht te bewaren in een dynamische context waar medewerkers komen en gaan, zowel op vlak van bezetting als op vlak van administratie.
 • Je werkt planmatig, gestructureerd en nauwkeuring.
 • Je hebt een proactieve aanpak en neemt graag verantwoordelijkheid.
 • Je bent een sterke communicator en stemt vlot af op verschillende niveaus.
 • Je kan kritisch én constructief meedenken.   

Je bent sterk in coachen.

 • Je hebt agogische vaardigheden, verworven door opleiding of ervaring.
 • Je weet mensen te motiveren en kan gericht informeren.
 • Je kan ook duidelijke grenzen stellen in moeilijke begeleidingssituaties. 
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de sector sociale economie.

Je bent flexibel.    

 • Je schakelt vlot tussen de verschillende facetten van deze job.
 • Je verplaatst je ook tussen de verschillende locaties van onze organisatie.
 • Je bent back-up voor je collega werkbegeleiders en springt dan in op de werkvloer.
 • Je bent bereid tot zaterdagwerk (1 zaterdag per 6 à 8 weken). 

Wat bieden wij?

 • Een deeltijds contract (80%) voor onbepaalde duur.
 • Verloning volgens de barema’s van PC 327: deze functie wordt ingeschaald op cat. 3; max. 5 jaar relevante ervaring kan worden meegenomen.
 • Extralegale voordelen als maaltijdcheques (na 6 maanden) en fietsvergoeding.
 • Hoofdplaats van tewerkstelling is Haspelstraat 49 in Gent. Daarnaast werk je ook op onze locaties in de Sloepstraat en in Destelbergen.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@openplaats.be voor 10 december 2023. Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 20 december 2023.

Voor vragen kan je terecht bij Joyce via 0490 56 86 06 of joyce.vermeiren@openplaats.be