werken voor .be zoekt Contractuele reserve wetenschappelijke profielen EU voorzitterschap (m/v/x)

Betaalde job Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

HET BEDRIJF

Waarom werken voor de FOD Volksgezondheid?

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement ¿Health and Environment in all policies¿ en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

In welk domein wil je werken?

Leefmilieu

Ons multidisciplinair team bedenkt en verdedigt een federale ecologische politiek die zowel geïntegreerd als preventief is - een must om voor ons allen een kwaliteitsvol milieu te garanderen. Het Directoraat-Generaal Leefmilieu is verantwoordelijk voor de federale bevoegdheden van leefmilieu en omvat ondermeer het beleid rond klimaatverandering, biodiversiteit, marien milieu, vervuilende producten en chemische stoffen.

Gezondheidszorg

Het Directoraat-Generaal Gezondheid is verantwoordelijk voor de federale bevoegdheden rond de gezondheidszorg. Zij houden zich bezig met het beleid rond o.a. het zorgpersoneel, de instellingen binnen de gezondheidszorg, coördinatie van bepaalde ziekten en patiëntenrechten. Ook enkele andere organisaties en diensten zijn betrokken bij dit domein, zoals het FAGG, Sciensano en het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Dier, Plant en Voeding

Het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding is verantwoordelijk voor het federaal beleid en productnormering in verband met voedselveiligheid (van boer tot bord), dieren- en plantengezondheid. Daarnaast houden zij zich ook bezig met de wetgeving en inspecties van o.a. tabak, e-sigaretten, alcohol en cosmetica.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Een wetenschappelijk diploma (bijna) op zak? Op zoek naar een eerste werkervaring of een nieuwe professionele uitdaging? In aanloop naar het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 heeft de FOD Volksgezondheid nood aan wetenschappelijke versterking. Vervoeg jij onze rangen?

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de EU. De FOD Volksgezondheid zal in het kader hiervan versterking nodig hebben voor lopende en nieuwe projecten op vlak van samenwerking en wetgeving binnen de EU. De aangeboden contracten zullen van bepaalde duur zijn, tot 31 juli 2024, net na het einde van het Belgisch voorzitterschap.

Ons land neemt dit voorzitterschap voor de dertiende keer op, maar het is iedere keer opnieuw een nieuwe uitdaging. Grijp deze unieke kans om mee jouw schouders onder dit project te zetten. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal opbouwen met de collega's in de Belgische en Europese administraties.

Klinkt een job als wetenschappelijk projectmedewerker, expert internationale relaties of event organiser wel iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in domeinen zoals klimaat, gezondheidszorg, dieren en planten, en voedselveiligheid? Klik dan op solliciteren !

Hoe verloopt de procedure?

 1. Je legt een pc-test af.
 2. Als je slaagt, kom je op een laureatenlijst terecht.
 3. Je krijgt een mail met een jobaanbod voor één specifieke functie.
 4. Geïnteresseerd? Dan ga je op interview bij jouw potentiële werkgever voor deze functie.
 5. Slaag je voor het interview? Dan kan de dienst jou aanwerven.

Meer info?

Neem een kijkje op onze FAQ, of mail naar voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be.

GEZOCHT PROFIEL

Je hebt een diploma van master in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Milieu
 • (Volks)Gezondheidswetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 • Architectuur - Stedenbouwkunde
 • Psychologie, logopedie
 • Wetenschappen (Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie, geografie...)
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.

WIJ BIEDEN AAN

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor een alleenstaande starter zonder personen ten laste komt dit overeen met een nettoloon van 2.213,70 EUR/maand.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart /Benefit at Work
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • beschikken over een laptop en mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
 • mogelijkheid om te telewerken met financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmist en Nieuwjaar
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job.

Solliciteren kan tot en met 5/07/2022 via deze link.