Werkenvoor.be zoekt Chef van het Coordination Center Risk Assesment Climate Change (m/v/x)

Betaalde job Voltijds
1210 Brussel
Solliciteren tot

Let op ! Je kan niet solliciteren via het e-mailadres. Je moet solliciteren via de website 'werkenvoor.be' ! 

Werkgever

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar 1 chef voor het Coordination Center for Complex Risk Assessment in the context of Climate Change (CCCRA-CC) binnen het Directoraat-generaal Leefmilieu.

Je taken

 • Je geeft inhoud aan het CCCRA-CC binnen volgende domeinen: juridisch, governance, externe samenwerkingen en strategische organisatieontwikkeling, HR en budgettaire en operationele aspecten met de hulp van jouw adjunct.
 • Je vertegenwoordigt het CCCRA-CC bij organen en instellingen die zich bezighouden met de analyse/het beheer van het risico in verband met de klimaatcrisis op Belgisch en internationaal niveau en bij de Belgische politieke instanties.
 • Je stuurt de werkzaamheden van het coördinatieorgaan aan met behulp van passende beheersinstrumenten om de missie van het orgaan uit te voeren en de gestelde doelen te bereiken.
 • Je ontwikkelt en implementeert de strategische visie waarbij je optimaal rekening houdt met het Belgische institutionele landschap en de belangrijkste stakeholders.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het tweetalig personeel in samenwerking met jouw adjunct en de HR Business Partner.
 • Je stelt de begroting op en beheert deze in samenwerking met jouw adjunct en de begrotingscorrespondent.
 • Je zorgt voor een doeltreffend beheer van de budgetten met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het CCRA-CC.
 • Je formuleert adviezen over de thema's van het CCCRA-CC.
 • Je creëert en onderhoudt jouw eigen informatie-/ samenwerkings-/contactnetwerken met jouw interne en externe experten om op de hoogte te blijven van activiteiten, projecten, beleid, ... die de doelstellingen van het CCCRA-CC kunnen beïnvloeden.
 • Je volgt internationale wetenschappelijke literatuur en hebt aandacht voor CCCRA-CC relevante buitenlandse voorbeelden en ontwikkelingen.
 • Je evalueert de werking van het CCCRA-CC, rekening houdend met de behoeften van het personeel, om de jouw toevertrouwde opdrachten te verzekeren.
 • Je zorgt voor een vlotte integratie van (nieuwe) personeelsleden.
 • Je beheert de evaluatiecycli van het personeel met de steun van jouw adjunct.
 • Je adviseert en coacht het personeel en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling.

Gewenst profiel

Je hebt een algemeen diploma van master en een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar in het domein van management in ten minste 3 van de volgende taken:

 • Aansturen van een team van ten minste 5 personen
 • Uitwerken van strategische en operationele doelstellingen van de dienst en betrokkenheid bij de strategische besluitvorming
 • Uitwerken, invoeren, coördineren en evalueren van een operationeel beleid
 • Voorbereiding van beleidsbeslissingen en visiedocumenten
 • Coaching van medewerkers
 • Opzetten van de coördinatie tussen beleidsdomeinen.

EN

Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in een domein relevant voor het CCCRA-CC (klimaat of aanverwante domeinen en sectoren zijnde milieu, biodiversiteit, gezondheid, transport, energie, waterbeheer, ruimtelijke ordening, crisisbeheer, risicobeheer en -analyse, bescherming en veiligheid,  economie of financiën verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Beheer, uitvoeren, evaluatie en analyse van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwerken van beleidsadvies 
 • Opstarten en leiden van werkgroepen
 • Uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid
 • Rapportering naar andere overheidsinstanties/stuurgroepen/ stakeholders/werkgroepen
 • Analyse van beleidsinitiatieven of andere programma's en projecten (incl. sociale, milieu-, economische of financiële impact)
 • Coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.
   

Ons aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 83.741,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes.

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen.

Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
 • mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement en een forfaitaire som van 15 euro per maand
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring.

Solliciteer nu via deze link : https://werkenvoor.be/nl/job/?jobcode=ANG23128&mtm_campaign=ANG223128&m…