Vlaamse CO2-uitstoot blijft toenemen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse CO2-uitstoot blijft toenemen

Laurien Spruyt

"Door energiebesparing in gebouwen, het uitfaseren van stookolieketels en verbrandingsmotoren en een slimme kilometerheffing kunnen de doelstellingen van Parijs nog worden gehaald"

Vlaanderen slaagt er niet in om haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de nieuwe emissiecijfers die minister Schauvliege bekendmaakte naar aanleiding van de update van de Vlaamse klimaatresolutie. Grootste boosdoeners blijven het verkeer en de verwarming van onze gebouwen. Eind 2018 moet Vlaanderen een nieuw klimaatplan indienen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) roept op om daarbij zo snel mogelijk de omslag naar een hernieuwbare en circulaire economie te maken. 

Vlaamse uitstoot neemt verder toe

Volgens de Europese klimaatdoelen, moet ons land tegen 2020 de broeikasgasemissies van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrie met 15 procent afbouwen. Eind 2015 werd daarover afgesproken dat Vlaanderen 15,7 project voor zijn rekening zou nemen. Echter: deze doelstelling lijkt steeds minder haalbaar te worden. De uitstoot van broeikasgassen neemt niet af in Vlaanderen, integendeel, ze neemt verder toe. 

“Ons verkeer en de verwarming van gebouwen zorgen respectievelijk voor 35% en 31% van de broeikasgassen, de zware industrie niet meegerekend. De uitstoot door gebouwen steeg in 2016 zelfs met 1,3 miljoen ton CO2. Voor de resterende 34% zijn voornamelijk landbouw en industrie verantwoordelijk”, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker klimaat bij Bond Beter Leefmilieu.

Meer ambitie nodig voor 2030

Eind 2018 moet Vlaanderen een nieuw klimaatplan indienen met maatregelen voor de periode 2021 - 2030. Hierbij is het belangrijk dat er niet enkel naar efficiëntiewinsten wordt gekeken, maar ook naar maatregelen die de overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen versnellen. Alleen zo kunnen we de omslag maken naar een hernieuwbare, circulaire economie die efficiënt en schoon is en waarbij grondstoffen niet verloren gaan.

“Ondermeer door een doorgedreven energiebesparing in gebouwen, het uitfaseren van stookolieketels en verbrandingsmotoren en een slimme kilometerheffing met milieucriteria kunnen de klimaatdoelstellingen van Parijs nog worden gehaald”, besluit Laurien Spruyt. 

Laurien Spruyt

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Mobiliteit en Klimaat

Duidelijk gestructureerd en met kennis van zaken vertelt bio-ingenieur Laurien Spruyt je alles over de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen. Ook heeft ze verstand van luchtvaart, elektrisch vervoer en waar we met onze mobiliteit naartoe moeten.

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit