BePlanet | Bond Beter Leefmilieu

BePlanet

In juni 2016 werd Be Planet gelanceerd in Vlaanderen. Wij zijn medeoprichter van deze Stichting van openbaar nut. In 2017 gaan we over tot de eerste fondsenwervende activiteiten. We doen beroep op de inbreng van (grote) ondernemingen, fondsen, stichtingen en private mecenassen. Met als enige doel: middelen binnenhalen voor natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Een zoveelste stap in inkomstendiversificatie.  

Be Planet is een Stichting van openbaar nut. In 2015 werd ze opgericht op initiatief van verschillende overkoepelende milieu- en natuurorganisaties: Bond Beter Leefmilieu, Citizens Action Brussel - BRAL en Fédération Inter-Environnement Wallonie. De doelstelling van Be Planet is het ondersteunen van innovatieve projecten en acties die een positieve impact hebben op het milieu.

In juni 2016 werd de werking in Vlaanderen gelanceerd. In 2017 gaan we over tot de eerste fondsenwervende activiteiten. We doen beroep op inbreng van  (grote) ondernemingen, fondsen, stichtingen en private mecenassen. Met als enige doel: middelen binnenhalen voor natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen.

Als hoofdaandeelhouder van Be Planet bieden we onze aangesloten verenigingen en organisaties de mogelijkheid om alternatieve financieringsbronnen aan te trekken ter ondersteuning van duurzame en lokale projecten die een bijdrage bieden op vlak van leefmilieu, klimaat en ook sociaal welzijn. Dit doen we door onze lidverenigingen op te roepen projecten in te dienen en hen hierbij ook te begeleiden. We dragen bij aan het opbouwen van de fondsen door onze contacten aan te spreken bij zowel bedrijven, overheden als stichtingen. We nemen actief deel aan de raad van bestuur.

Danny Jacobs
Algemeen directeur
danny [dot] jacobs [at] bblv [dot] be