VVSG organiseert inspiratiedag Groene Warmte op 8 februari 2018

Klimaatneutraal worden tegen 2050: het is een streefdoel waar veel wordt over gesproken. Maar weinigen weten welke revolutionaire verandering dit inhoudt. Waar het gaat over verwarming, moeten niet enkel de fossiele brandstoffen steenkool​ en aardolie op de schop, maar moeten we ook een visie ontwikkelen om los te komen van aardgas. Steden en gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorbereiden van de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken, en in de bijbehorende opmaak van gemeentelijke energieplannen. Met deze inspiratiedag willen we lokale besturen kennis aanreiken over groene warmte in de breedste zin: dat gaat over warmtenetten, maar ook over grondig renoveren en isoleren van de woning, over warmtepompen, over zonneboilers, over groen gas en de kleinschalige verbranding van biomassa.​

> Meer info en inschrijven

Op 20 oktober publiceerde Bond Beter Leefmilieu nog een nieuwe studie over warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. De belangrijkste aanbeveling: de Vlaamse overheid moet een groen warmtebeleid uitwerken met het oog op klimaatneutraliteit in 2050. 

Windenergie

Meer over Windenergie