Warme sanering: prima, maar niet zomaar

Vlaamse koeien kweken is al even niet meer rendabel: het aanbod overtreft sterk de vraag. Daarom stelt Boerenbond voor een ‘warme sanering’ door te voeren. Help veeboeren om hun bedrijf af te bouwen, is het idee. Een prima plan, maar als burgers boeren gaan betalen, moet er wel iets tegenover staan. 

Een groot zwart gat

Het grote zwarte gat in het voorstel van Boerenbond: milieu en gezondheid. Hier rept de organisatie met geen woord over. Wanneer de burgers betalen voor de kosten van een warme sanering, moeten ook andere maatschappelijke problemen mee aangepakt worden. 

De veestapel is verantwoordelijk voor een enorme uitstoot. Zowel op vlak van broeikasgassen als van mest. Een nieuw EU-rapport legde begin deze week nog de vinger op de zere wonde. De waterkwaliteit in België blijft ondermaats. De schuldige? Onze intensieve veeteelt. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat de totale productie op hetzelfde niveau blijft. Een warme sanering moet ervoor zorgen dat de veestapel substantieel en blijvend afgebouwd wordt. Alleen zo kunnen we garanderen dat ook de druk op ons milieu afneemt.  

Vreemde ambitie

Ook bevat het plan de ambitie om het vlees op de binnenlandse markt te promoten. Deze maatregel neigt naar het wereldvreemde. We eten met zijn allen nog steeds 30% meer vlees dan goed voor ons is. Dit heeft nefaste gevolgen voor onze gezondheid en neemt een flinke beet uit het budget van de sociale zekerheid. De promotie voor vleesconsumptie moet afnemen, niet toenemen. 

Bond Beter Leefmilieu pleit voor een doordachte sanering die ook ons milieu ten goede komt. Het doel: een marktgerichte productie, die rekening houdt met een dalende vraag in de toekomst. Want deze trend zet zich al enkele jaren door. Een individuele veeteler moet wel nog kunnen groeien. Als dit met de nodige aandacht voor de uitstoot gebeurt en binnen een context waarbij de absolute aantallen dalen. 

Landbouwers die kiezen voor een warme sanering, moeten gestimuleerd worden om de omslag te maken naar duurzame productiemethoden. In een dergelijk scenario kunnen natuurinclusieve landbouw en agro-ecologische principes opgenomen worden als voorwaarde voor een omschakeling. Bij deze landbouwvormen krijgt de natuur een volwaardige plaats. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Bovendien levert de natuur ook ecosysteemdiensten zoals natuurlijke bestrijders en bestuivers.  

Op deze manier kan de sanering een hefboom zijn om een volwaardig antwoord te bieden op de uitdagingen waar onze Vlaamse landbouw voor staat. 

Landbouw

Meer over Landbouw