Partijwijzer Brussels Airport

Zo wordt Brussels Airport een luchthaven van de toekomst (en vinden omwonenden weer rust):

  • Voer een verbod op nachtvluchten in.
  • Plafonneer het totale aantal vliegbewegingen.
  • Voer een lage-emissiezone in de lucht in, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.
  • Voer geluidsnormen en frequentienormen in, voor minder geluidshinder op de grond. 

Deze brochure kadert in de campagne ‘Wij liggen er wakker van’. Deze campagne is opgezet door Bond Beter Leefmilieu samen met de bewonersgroepen en milieuverenigingen rond Brussels Airport. Met deze campagne vragen we aandacht voor de impact van de luchthaven op de leefkwaliteit van de omwonenden en op ons leefmilieu. 

Hoe denken de politieke partijen over de toekomst van onze nationale luchthaven?

We vertaalden onze speerpunten naar vier stellingen, die we hebben voorgelegd aan de democratische politieke partijen, die momenteel zetelen in het Vlaamse en federale parlement. We hebben hen gevraagd aan te geven in welke mate ze helemaal niet akkoord tot helemaal wel akkoord zijn met deze stellingen.

In deze brochure vind je alle scores op de vier stellingen, met telkens ook de motivatie die de partijen hebben toegevoegd.

Met deze partijwijzer willen we transparant maken voor welke van onze voorstellen er politiek draagvlak is, en voor welke voorstellen we de volgende jaren voluit aan de slag moeten om dat politieke draagvlak mee op te bouwen. Uiteraard is dit zelden een zwart-wit verhaal. 

Daarnaast zullen we de antwoorden van de politieke partijen de komende jaren gebruiken om te evalueren of hun politieke realisaties (als meerderheidspartij of oppositiepartij) na de verkiezingen in het verlengde liggen van hun ambities voor de verkiezingen.