Gebruikersreglement vergaderzalen BBL2MEET | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Gebruikersreglement vergaderzalen BBL2MEET

Tips voor het goede verloop van de verhuur

Catering 

 • Het klaarzetten van drank en zaal gebeurt door de medewerkers van Bond Beter Leefmilieu. 
 • Dranken worden op aanvraag aangevuld.
 • Opruim door de huurder: er wordt verwacht om na het einde van een gehuurde dag/dagdeel de kopjes, borden enz. bijeen te zetten op een tafel of op de rolkar. 
 • Het is niet toegelaten warme maaltijden te bereiden, noch te serveren in het gebouw van BBL. 
 • De huurder is verplicht drank en eten af te nemen van BBL en mag geen eigen drank of eten meebrengen.
 • BBL voorziet alleen in de bestelling van vegetarische broodjes en eten.
 • De huurder moet de bestelling uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang van de huur doorgeven. De bestelling kan tot uiterlijk 3 werkdagen voor de huur gewijzigd en/of geannuleerd worden. Bij annuleringen hierna, worden kosten in rekening gebracht.

Infrastructuur

 • Wifi BBL2MEET is aanwezig in heel het gebouw.
 • In de zwarte boxen vindt u reserve kabels en verlengsnoeren. In La Salle vindt u eveneens verlengsnoeren in het witte kastje.
 • Praktische vragen ivm de verluchting, verlichting en verwarming kunnen aan een medewerker van het onthaal gesteld worden.

Orde & netheid & afval

 • De huurder ruimt achteraf alles op en neemt eigen materiaal (ook eigen afval) mee. 
 • Er wordt van de huurder verwacht om de afval te sorteren in de daarvoor voorziene afvalbakken ‘Papier’ en ‘Restafval’.
 • Het gebruik van duimspijkers of plakband op de muren is niet toegestaan. 
 • Het sanitair zal worden achtergelaten in een reine staat, zoals u deze vond voor het gebruik van de zaal.

Verantwoordelijkheden

 • De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn organisatie (inhoud/organisatie/participanten).
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem en/of zijn publiek veroorzaakte schade.
 • De berokkende schade wordt vergoed door de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle materialen die hij meebrengt en is verplicht die na de beëindiging van de activiteit te verwijderen.

Veiligheid

 • Evacuatie bij brandalarm: In elke zaal hangt een infofiche ivm evacuatierichtlijnen en vluchtweg.
 • De vrije toegang tot de lokalen mag op geen enkele wijze belemmerd worden door meubilair, linten of andere hindernissen.
 • BBL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en om het even welke schade van lichamelijke, stoffelijke of morele aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de lokalen.
 • BBL kan niet aansprakelijk gesteld worden en wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, ongeval, verlies of diefstal, met welke oorzaak ook, overkomen aan mensen of voorwerpen, gebruikers of aangestelden, genodigden of om het even welke derde die zich in het gebouw bevindt.
 • In geen geval kan BBL tot schadevergoeding worden gehouden. 
 • Het evacuatieplan i.v.m. brandveiligheid moet nageleefd worden. 
 • Het gebouw is rookvrij.

Openingsuren

 • De openingsuren zijn vanaf 9 uur tot 17 uur, van maandag tot vrijdag.
 • De huurder kan terecht vanaf 8.40 uur om eventueel de zaal klaar te zetten.
 • Iedereen wordt verwacht het gebouw te verlaten tegen uiterlijk 17 uur.

Financiële afspraken

 • Indien de huurder de reservatie moet annuleren brengt hij BBL hiervan ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van de huur op de hoogte. Voor annulaties na deze termijn wordt een administratieve kost aangerekend van 75 euro excl. btw.
 • Voor termijnen van betaling en andere voorwaarden : zie algemene verkoopsvoorwaarden van BBL.
 • Eventuele schade wordt bepaald door de zakelijk directeur. De gebruiker verbindt zich ertoe de vastgestelde schade onmiddellijk en volledig te vergoeden en dit na voorlegging van de afrekening.
 • Elke verandering of bijkomende toezegging na het opstellen van de overeenkomst wordt geparafeerd door beide partijen. Deze wordt indien nodig aangerekend bij de eindafrekening.
 • Alle andere schikkingen, niet voorzien in deze gebruikersovereenkomst worden getroffen door de zakelijk directeur, in overleg met de gebruiker.