Zo Dichtblij: nieuwe klimaatcampagne start in 89 gemeenten

Op zaterdag 29 april start de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’, georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond. Dit is de opvolger van het succesvolle ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. ‘Zo Dichtblij’ helpt de 89 deelnemende steden en gemeenten om duurzamer en klimaatbewuster te worden. Tussen 29 april en 3 juni ondersteunt de campagne lokale handel en stimuleert ze activiteiten rond duurzaamheid. Een dossier vol met goede voorbeelden toont waar ‘Zo Dichtblij’ om draait.

Wie tijdens de vijf campagneweken winkelt in de deelnemende gemeenten ondersteunt de lokale economie en wordt daarvoor beloond met een tombolalot. Bij de registratie van het lot op de website www.zodichtblij.be krijgen de bezoekers concrete tips om milieubewuster te leven. Tot slot moedigt de campagne verenigingen en burgergroepen aan om activiteiten te organiseren. De zes verenigingen die het meest bijdragen tot een leefbare gemeente, winnen een geldsom van 500 euro om hun werking te ondersteunen.

“Lokale economie en betrokken inwoners dragen bij aan sterke kernen en dat is de sleutel tot het realiseren van een duurzame stad of gemeente,”  vertelt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “Onze steden en gemeenten worden pas echt leefbaar en toekomstbestendig als we tegelijk inzetten op een vlotte mobiliteit, een kwaliteitsvolle, groene leefomgeving, een circulaire economie, lokale voeding en hernieuwbare energie. Daarom stelden wij een dossier op met voorbeelden van gemeenten of lokale verenigingen die op een ambitieuze manier met een van de campagnethema’s aan de slag gaan.”

Bouwshift

Meer over Bouwshift