“Besparingen” veel ingrijpender dan afgesproken | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

“Besparingen” veel ingrijpender dan afgesproken

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

maandag 18 oktober 2010

Minister Schauvliege haalt hakbijl boven tegen milieubeweging

Twee weken terug schaarde de Vlaamse milieubeweging zich achter de visie van minister president Kris Peeters om de Vlaamse overheidsfinanciën gezond te maken. Er zou 2% bespaard worden op gereglementeerde subsidies en 5% op facultatieve middelen. Zo wilde de milieubeweging haar deel van de budgettaire verantwoordelijkheid nemen.

Minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege doorbreekt vandaag deze afspraken. Zij wil de middelen van de sector met liefst 12% verminderen (= 2.435.000 euro minder) en zet met bijna onmiddellijke ingang een aantal programma’s stop. Dit is meer dan het doorbreken van gemaakte afspraken. Dit is, onder de dekmantel van besparingen, een poging van de minister om de milieubeweging een zware slag toe te brengen. Hiermee zet minister Schauvliege niet enkel tientallen jobs op de tocht, ze ondermijnt ook de inspanningen van de milieubeweging die - onder meer in het kader van Vlaanderen in Actie - een actieve rol speelt in de transitie naar een groenere economie.

Sinds najaar 2009 legt de Vlaamse regering besparingen op aan het verenigingsleven. Tot voor kort was het niet duidelijk hoe deze besparingen zouden worden gerealiseerd. Daarom vroeg de Verenigde Verenigingen (de koepel van alle verenigingen in Vlaanderen) hierover duidelijkheid aan de Vlaamse regering.

Daags na de septemberverklaring, op dinsdag 28 september hadden de verenigingen een onderhoud met Kris Peeters,Ingrid Lieten en Geert Bourgeois. Peeters verduidelijkte dat de Vlaamse overheid 376,6 miljoen euro moet besparen in 2011. De Vlaamse regering vertaalde dit naar de verenigingen als volgt: een besparing van 2% op gereglementeerde subsidies (lees: deze die zijn gewaarborgd via decreten en besluiten) en 5% op facultatieve subsidies (lees: projectsubsidies).

Amper twee weken later legt minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege de gemaakte afspraken naast zich neer en zet ze zeer fors het mes in de middelen van milieusector.

Bond Beter Leefmilieu (BBL), die als koepel de belangen van de milieubeweging verdedigt, kreeg van minister Schauvliege de koude mededeling dat de natuur- en milieuverenigingen vanaf 1 januari 2011 behoorlijk wat van hun jaarlijkse middelen verliezen. BBL raamt dit verlies op 12 procent van de werkingsmiddelen. Op basis van eerste berekeningen betekent dit (enkel in 2011 al) een verlies van 20 jobs binnen onze sector.

Het me est opvallende is dat de minister de reguliere subsidie van alle natuur- en milieuverenigingen met maar liefst 14% vermindert. De afspraak was een besparing van 2 %. Ze herklasseert deze subsidies eerst als “facultatief” (dus min 5% i.p.v. min 2%), vervolgens past ze hier geen index op toe, daarbovenop komt nog een extra besparing van 5% en als toemaatje krijgen we nog achterstallige saldi van vorige jaren doorgeschoven naar 2011. Dit raakt de milieubeweging in het hart en zet de tewerkstelling bij tientallen verenigingen zeer ernstig onder druk. BBL vre est voor het verlies van vele banen.

De milieubeweging stelt bovendien vast dat de minister een aantal facultatieve subsidies, waar een besparing van 5 % was aangekondigd, voor 50 tot 100% opgeeft.

De grootste ingreep hierbij, vormt koudweg schrappen van het Tandem-programma. Daar verdwijnen 14 banen, en de vrucht van jaren opgebouwde expertise. Tandem staat de gemeenten en provincies met raad en daad bij, bij de uitvoering van hun lokaal natuur- en milieubeleid. Tandem kreeg deze opdracht in 2002 binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten voor gemeenten en provincies. Deze overeenkomst wordt nu abrupt stopgezet, zonder voorafgaande evaluatie en zonder enige motivatie. Ook steden, gemeenten en provincies hebben het raden naar de motivatie achter deze beslissing.

Ook bij het milieuprojectenfonds wordt 50% van de middelen geschrapt. Dit ondermijnt sterk de mogelijkheden om vernieuwende milieuprojecten op te zetten. Dit fonds is de enige plek binnen leefmilieu in Vlaanderen waar verenigingen facultatieve subsidievoorstellen kunnen indienen. We hadden hier een besparing van 5% verwacht.

De houding van Minister Schauvliege is des te opmerkelijker, daar geen enkele andere minister uit de Vlaamse regering de gemaakte afspraken heeft doorbroken. Schauvliege heeft dit nu eenzijdig gedaan tegenover zowel de Volkshogescholen en de milieubeweging. Voor deze houding b estaat geen enkele redelijke verklaring. Tenzij de bedoeling om de milieubeweging in Vlaanderen een zware slag toe te brengen.