Duurzame stedelijke logistiek

Buitenlands onderzoek leert dat stedelijke logistiek buitenproportioneel bijdraagt aan vervuiling. De last mile van de (lange) logistieke keten blijkt de meest vervuilende, en die vindt nu net vaak binnen stedelijke kernen plaats. Hoog tijd dus om werk te maken van een meer duurzame stedelijke logistiek!

De sector van de stedelijke logistiek groeit. Want onze steden breiden steeds verder uit, een grotere oppervlakte moet dus bevoorraad worden. Bovendien liggen de verwachtingen van de klanten alsmaar hoger: we willen vlotter dan ooit op onze wenken bediend worden.

Om die belangrijker wordende logistiek te verduurzamen - zodat inwoners kunnen genieten van een vlottere mobiliteit en schonere lucht - kunnen steden heel wat ondernemen. Met dit project ondersteunen we hen daarbij op diverse manieren. 

  • We starten een lerend netwerk op waarin ambtenaren ervaringen met elkaar kunnen delen en experts oplossingen kunnen aanreiken. 
  • Nederland heeft al heel wat goede ervaringen rond duurzame logistiek. Daarom  organiseren we een (virtueel) studiebezoek aan een Nederlandse koploperstad. 
  • Bevindingen uit deze activiteiten zetten we om in aanbevelingen voor de Vlaamse overheid en onze steden.

We nemen ook een actieve rol op in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek waarin verschillende belanghebbenden acties formuleren om de transitie naar een schonere stedelijke logistiek waar te maken.

Bart Dumoulin

Projectmanager mobiliteit

02 282 19 47

Contacteer ons

Meer weten over duurzame stedelijke logistiek? Neem contact op met Bart Dumoulin.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van