De Green Deal werd op 2 april 2019 ondertekend

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: Leefbaarheid in steden verhogen door lagere emissies en minder voertuigkilometers

De Green Deal werd op 2 april 2019 ondertekend

Vijfendertig partijen ondertekenen samen met de Vlaamse ministers van Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie en Innovatie de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Hiermee engageren zij zich de komende drie jaar om leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen. De deelnemers worden daarin bijgestaan door The Shift die deze Green Deal coördineert met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. The Shift slaat de handen in elkaar met MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), VIL (Innovatieplatform en Speerpuntcluster Logistiek) en de departementen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving van de Vlaamse overheid. 

Grote impact van logistiek op leefbaarheid steden

In steden is de logistiek verantwoordelijk voor minstens een kwart van de CO2-uitstoot van het transport. Hoewel leveringsvoertuigen slechts 10-20% van de kilometers voor hun rekening nemen, staat deze sector in voor 30-50% van andere emissies zoals stikstof en fijn stof. Bovendien zal de vraag naar stedelijk goederenvervoer blijven groeien: steden blijven immers groeien en de consumenten die er leven, werken en ontspannen hebben steeds hogere verwachtingen. 

Om de steden leefbaar te houden en tegelijk de uitstoot van transport te beperken, is werken aan een duurzame én efficiënte stedelijke logistiek cruciaal. Zo worden de online bestelde pakjes efficiënt thuis geleverd, hangen nieuwe collecties op tijd in de rekken, kunnen restaurants hun klanten verse voeding aanbieden en worden bouwmaterialen tijdig geleverd. Dit vraagt echter nieuwe en innovatieve manieren om steden te bevoorraden.

“De toekomst is geen solo slim, maar samen sterk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Door ons efficiënt te verplaatsen en daarbij verschillende vervoersmodi slim te combineren, houden we onze steden op een vlotte manier bereikbaar.”

Minder kilometers en groenere vervoersmiddelen

De deelnemers zullen in deze Green Deal inzetten op het terugdringen van het aantal gereden kilometers en ervoor zorgen dat noodzakelijke kilometers afgelegd worden op gepaste tijdstippen en met milieuvriendelijkere voertuigtypen en zero-emissie voertuigen. 

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Door minder kilometers te rijden, veroorzaken we minder emissies. Dit draagt  bij aan een betere luchtkwaliteit en aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht hoe bouwwerven beleverd kunnen worden door cargofietsen, hoe koerierdiensten gebruik kunnen maken van zero-emissie voertuigen en hoe lokale boeren hun producten vlot in de restaurants en winkels in de buurt krijgen. 

“Wanneer verschillende partijen tegelijk inzetten op efficiënter en groener goederenvervoer, is het resultaat veel meer dan de som van de delen. Het gaat niet alleen om individuele zero-emissievoertuigen, maar ook om een globale nieuwe aanpak”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. 

Green Deal creëert platform voor samenwerking

Naast directe acties om emissies te verminderen, streeft deze Green Deal ernaar om te verbinden en om de samenwerking tussen verschillende partners te stimuleren. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor ondersteunende partners. Zij zullen een faciliterende rol opnemen.  

“Door het opzetten van deze Green Deal, slagen we erin om samen een push te geven voor een duurzamere stedelijke logistiek. Dit platform overstijgt individuele, commerciële en soms tegenstrijdige belangen en zet het thema stevig op de agenda bij de partners én bij beleidsmakers”, aldus David Leyssens van The Shift. 

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters beaamt dit: “Door samenwerking tussen verschillende partners te ondersteunen, bevorderen we innovatie. Niet enkel op het vlak van milieuvriendelijkere voertuigen, maar ook wat betreft een efficiëntere bevoorrading en bundeling van goederenstromen.”

Zevende Green Deal in Vlaanderen

De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek is de zevende Green Deal in Vlaanderen. De Green Deals zijn een initiatief van de minister van Omgeving om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. 

Elektrische wagens Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Elektrische wagens