Duurzame stedelijke logistiek

Buitenlands onderzoek leert dat stedelijke logistiek buitenproportioneel bijdraagt aan vervuiling. De last mile van de (lange) logistieke keten blijkt de meest vervuilende, en die vindt nu net vaak binnen stedelijke kernen plaats. Hoog tijd dus om werk te maken van een meer duurzame stedelijke logistiek!

De Vlaamse regering wil dat haar steden vanaf 2025 emissievrij beleverd worden. In lijn met deze doelstelling staken verschillende organisaties zoals The Shift, VUB Mobilise, VVSG, Koning Boudewijnstichting, VIL en Bond Beter Leefmilieu de hoofden bij elkaar en lanceerden samen met de Vlaamse overheid in 2019 de Vlaamse ‘Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek’. 49 bedrijven, organisaties en steden namen deel. De slotconferentie vond plaats in december 2023. 

De sector van de stedelijke logistiek groeit. Want onze steden breiden steeds verder uit, een grotere oppervlakte moet dus bevoorraad worden. Bovendien liggen de verwachtingen van de klanten alsmaar hoger: we willen vlotter dan ooit op onze wenken bediend worden.

Om die belangrijker wordende logistiek te verduurzamen - zodat inwoners kunnen genieten van een vlottere mobiliteit en schonere lucht - kunnen steden heel wat ondernemen. Met dit project ondersteunen we hen daarbij op diverse manieren. 

  • We starten een lerend netwerk op waarin ambtenaren ervaringen met elkaar kunnen delen en experts oplossingen kunnen aanreiken. 
  • Nederland heeft al heel wat goede ervaringen rond duurzame logistiek. Daarom  organiseren we een (virtueel) studiebezoek aan een Nederlandse koploperstad. 
  • Bevindingen uit deze activiteiten zetten we om in aanbevelingen voor de Vlaamse overheid en onze steden.

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

We nemen ook een actieve rol op in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek waarin verschillende belanghebbenden acties formuleren om de transitie naar een schonere stedelijke logistiek waar te maken. Wie in deze Green Deal stapt engageert zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden te bevorderen via een eigen actie. Acties binnen deze Green Deal hebben minstens een van de volgende doelen: 

  • voertuigkilometers vermijden;
  • voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip;
  • voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen;
  • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek. 

Bart Dumoulin

Projectmanager mobiliteit

02 282 19 47

Contacteer ons

Meer weten over het thema duurzame stedelijke logistiek of de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek? Neem contact op met Bart Dumoulin.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van