Lerend Netwerk rond duurzame stedelijke logistiek schiet uit de startblokken

Dit najaar bracht Bond Beter Leefmilieu vertegenwoordigers van negen Vlaamse steden samen in een lerend netwerk. Doel is om op een interactieve manier kennis en ervaringen rond duurzame stedelijke logistiek uit te wisselen, elkaar te inspireren en samen - met de hulp van experts waar nodig - te zoeken naar oplossingen voor drempels.

We stellen vast dat steeds meer Vlaamse steden zich realiseren hoe groot de impact van stedelijke logistiek is op de leefbaarheid in de stad. Ze werken vandaag aan lokale klimaat- en mobiliteitsplannen. Dan is het van belang om ook het thema van de stedelijke logistiek grondig te overdenken.

Met dit lerend netwerk wil Bond Beter Leefmilieu ambtenaren ondersteunen om effectief aan de slag te gaan en werk te maken van een duurzame stedelijke logistiek. 

Tijdens de eerste samenkomst van het netwerk vertelden de deelnemers hoe hun stad vandaag werkt rond stedelijke logistiek en wat hun plannen en ambities zijn. In volgende sessies gaan we bekijken wat wel en niet werkt. We zullen bespreken hoe we tot een goede afstemming kunnen komen tussen de Vlaamse aanpak en wat de steden zelf kunnen en willen doen. Ook willen we leren hoe we voldoende draagvlak en bereidheid kunnen creëren bij alle belanghebbenden.

In december is een volgende bijeenkomst gepland.

Het lerend netwerk wil 4 maal per jaar samenkomen en staat nog open voor nieuwe deelnemers.

Interesse? Meer weten? Neem dan contact op met Bart Dumoulin via 02 282 19 47 of bart.dumoulin [at] bblv.be (bart[dot]dumoulin[at]bblv[dot]be).

Duurzame stedelijke logistiek Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek