1 jaar = 11.000 doden door luchtvervuiling | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1 jaar = 11.000 doden door luchtvervuiling

Erik Grietens

donderdag 3 december 2015

In België zijn in 2012 meer dan 11.000 mensen vroegtijdig overleden door luchtvervuiling. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap, gebaseerd op officiële luchtmetingen. In heel Europa gaat het om meer dan 430.000 vroegtijdige overlijdens. Daarmee is luchtvervuiling de schadelijkste vorm van milieuvervuiling in Europa.

Bijna alle stadsbewoners bedreigd

Fijnstof is de gevaarlijkste vorm van luchtvervuiling. Het is kankerverwekkend en veroorzaakt hartaanvallen en longziekten. Het merendeel van de vroegtijdige overlijdens zijn te wijten aan fijnstof. Volgens het rapport leven bijna 90% van de inwoners van steden in fijnstofconcentraties die volgens de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te hoog liggen. De Europese normen zijn veel soepeler, maar ook dan wonen 10% van de stadsbewoners op plekken waar die overschreden worden.

Stikstof en ozonpieken

Naast fijnstof zijn ook de te hoge concentraties aan stikstofdioxide (NO2) en de ozonpieken schadelijk voor de gezondheid, omdat ze tot astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen kunnen leiden. Niet alleen de mens maar ook de natuur heeft te lijden onder NO2: vooral bossen en heidegebieden zijn kwetsbaar.

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, roept de Europese landen op om zich aan de luchtkwaliteitslimieten van de WHO te houden. “Want ondanks de verbetering van de luchtkwaliteit van de voorbije decennia, blijft luchtvervuiling de gezondheid en de levenskwaliteit van de Europeanen verminderen”, stelt de directeur.

> Het rapport