10 milieuprioriteiten voor Vlaamse verkiezingsprogramma's 2014

BBL lanceert toetsingskader voor milieu-ambities Vlaamse partijen

Brussel, 12 december 2012 - Met oog op de verkiezingen van mei 2014 presenteert Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag de prioriteiten van de milieubeweging voor de volgende Vlaamse regering. BBL doet dit aan de hand van 10 testen die de politiek eraan herinneren waar de grote uitdagingen liggen om van Vlaanderen een echt duurzame regio te maken. BBL zal in de komende maanden de milieu-ambities evalueren waarmee de Vlaamse partijen naar de kiezer trekken. In het voorjaar van 2014 krijgt elke politieke partij zijn BBL-milieurapport.

Een koolstofarme samenleving met minder verspilling van energie, grondstoffen en ruimte is niet langer een vage intentie maar een concrete en urgente opdracht die centraal moet staan op de radar van onze politici. Vergroening vormt geen rem maar een hefboom voor een duurzame en toekomstgerichte economie. Vlaanderen kent weliswaar vele uitdagingen op dat vlak, maar krijgt tegelijkertijd door de 6de Staatshervorming ook meer mogelijkheden om zelf voor verregaande verandering te zorgen. 

Mobiliteit fundamenteel hervormen is de grootste Vlaamse uitdaging 

Elke Vlaming verliest één gezond levensjaar door de luchtvervuiling. Het wegverkeer is een belangrijke bron van die luchtvervuiling. Het kost de samenleving bovendien handen vol geld.  Een uiterst belangrijke uitdaging dus voor de volgende Vlaamse regering. BBL zal testen of de politieke partijen dit probleem erkennen en of ze maatregelen voorstellen om autoverkeer structureel terug te dringen. 

De overige 9 testen (in willekeurige volgorde)

  • Formuleert de partij een ambitieuze klimaatdoelstelling voor 2030 en wil de partij die doelstelling bereiken met interne reductiemaatregelen? 
  • Legt de partij voldoende energiebesparingsinspanningen op aan de gebouwensector en de industrie?
  • Engageert de partij zich om te komen tot een stabiel langetermijnbeleid voor energie? Krijgt duurzame hernieuwbare energievoorziening in Europees perspectief daarbij absolute voorrang?
  • Schenkt de partij aandacht aan een meer grondstofzuinige, groene economie en bouwt ze concrete stimuli in? 
  • Ziet de partij kernversterking en -verdichting als oplossingen voor de Vlaamse ruimtelijke wanorde en voorziet ze in beleidsinstrumenten? 
  • Blijft het behalen van de Europese normen voor water, lucht, bodem en lawaai een prioriteit?
  • Krijgen duurzame landbouwmodellen betere erkenning en ondersteuning?
  • Realiseert de partij de reeds lang beloofde hoeveelheid bos en natuur?
  • Beschouwt de partij het maatschappelijk middenveld als een belangrijke gesprekspartner?

De testen zijn gebaseerd op het Memorandum van de Vlaamse milieubeweging ‘Naar een groener en welvarender Vlaanderen’, waarin de prioriteiten en concrete aanbevelingen staan voor de volgende Vlaamse regering. De milieubeweging stelde ook een federaal en Europees memorandum op. 

Bouwshift Luchtkwaliteit Klimaatbeleid Bossen Energiebesparing Windenergie