11 maatregelen voor een trendbreuk in het klimaatbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

11 maatregelen voor een trendbreuk in het klimaatbeleid

donderdag 30 augustus 2012

De milieubeweging (BBL, Natuurpunt, Greenpeace en WWF) schuift in dit document in pdf-formaat 11 klimaatmaatregelen naar voren die cruciaal zijn om de negatieve emissietrend in de verschillende niet-ETS sectoren om te buigen. De voorgestelde maatregelen kunnen de emissies met procentpunten terugbrengen en tegelijk aanzienlijke, bijkomende baten genereren op het vlak van gezondheid, werkgelegenheid en welvaartscreatie. De meeste maatregelen vergen politieke wil en moed om ze op de sporen te zetten en te integreren in andere beleidsdomeinen.