12.000 hectare bedrijventerreinen staan leeg

Uit het antwoord van minister-president Kris Peeters op een parlementaire vraag van Dirk Peeters (Groen!), blijkt dat er maar liefst 12.000 hectare aan onbebouwde gronden ligt op Vlaamse bedrijventerreinen. Dat is dubbel zoveel als de geschatte behoefte aan bijkomende bedrijfsruimte, zoals die werd berekend in het kader van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waar sprake is van een behoefte aan ongeveer 6.000 ha bijkomende bedrijventerreinen. Die inschatting ligt al aan de hoge kant, maar kan dus volledig en ruim opgevangen worden op de niet-bebouwde kavels op bestaande bedrijvenzones. De nieuwe gegevens van minister-president Peeters sterken Bond Beter Leefmilieu in haar vraag om geen volledig nieuwe industriezones aan te leggen en zo schaarse open ruimte op te offeren.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aanbod vrij gelijkmatig verdeeld is over de verschillende provincies. Van het totale aanbod zijn ongeveer 3.600 ha reeds uitgerust met wegenis. Deze kunnen dus onmiddellijk bebouwd worden. Nog eens 1.100 ha ligt klaar om uit te rusten met toegangswegen. Daarnaast zijn er ongeveer 5.000 ha die om verschillende redenen pas op iets langere termijn op de markt zullen komen, bijvoorbeeld omdat er eerst een grondsanering moet plaatsvinden. Uit deze cijfers blijkt alleszins duidelijk dat er geen nood is aan het aanleggen van volledig nieuwe bedrijventerreinen. Wel aan een beleid dat de leegstand op bestaande zones aanpakt.

Duurzaam bouwen en wonen