Aanzienlijk meer aanvragen voor uitbreiding veeteeltbedrijven

Het aantal aanvragen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven na bewezen mestverwerking stijgt aanzienlijk. Waar de Mestbank in mei nog slechts 48 aanvragen voor uitbreiding had ontvangen, zijn dat er nu reeds 477.

Deze uitbreiding komt overeen met een bijkomende jaarlijkse stikstofproductie van 3.5 miljoen ton, op een totale stikstofproductie van 157.1 miljoen ton. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Crevits op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Dua (Groen!).

Bond Beter Leefmilieu herhaalt dat uitbreiding van de Vlaamse veestapel onverantwoord is zolang de waterkwaliteit slecht is. In nog steeds 37.2% van de meetpunten van het MAP-meetnet werd de nitraatnorm overschreden. In West-Vlaanderen voldoet zelfs 61 % van de MAP-meetpunten niet aan de wettelijke norm.

Het mestdecreet voorziet een systeem van nutriƫntenemissierechten (NER) zonder dewelke uitbating van een veebedrijf niet toegelaten is. Bij verhandeling van deze NER wordt automatisch een kwart afgeroomd, zodat het totale aantal NER in Vlaanderen geleidelijk afneemt. Dit systeem zou in 2007 hebben geleid tot het annuleren van NER goed voor 0.9 miljoen kg stikstof. Deze afname verbleekt echter tegenover de extra stikstofproductie die de uitbreidingen na mestverwerking met zich zouden meebrengen.

Landbouw