Actie voeren tegen ggo’s is geen bendevorming | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Actie voeren tegen ggo’s is geen bendevorming

Lieze Cloots

vrijdag 11 januari 2013

Op dinsdag 15 januari verschijnen 11 mensen voor de strafrechter, omdat ze samen met honderden andere burgers bij een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. De 11 worden beschuldigd van bendevorming en kijken aan tegen een schadeclaim van 200.000€ en een zware straf.

Een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid aanklagen als bendevorming is buiten alle proportie. Het komt neer op het criminaliseren van politieke actie op zich. Deze draconische beschuldigingen, die leiden tot lange en ingewikkelde processen, zijn een vorm van intimidatie.

Actie voeren voor duurzame landbouw is geen criminele daad. Politieke acties nodigen uit tot debat, het zijn geen aanleidingen om op een stigmatiserende manier actie en betrokkenheid in de kiem te smoren. Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij deze criminalisering van geëngageerde burgers.

Meer en meer zijn het ongeorganiseerde bewegingen van burgers die actie ondernemen. Ze bezetten bomen, laten de banden van 4x4’s leeglopen, doen aan guerrilla tuinieren, richten coöperaties op,… Ze eisen naast het klassiek georganiseerde middenveld steeds nadrukkelijker een plek op in het maatschappelijk debat. En dat boezemt blijkbaar ongemak en angst in. Gevestigde politieke en andere actoren zullen hier nochtans mee moeten leren omgaan. De urgentie van onze ecologische problemen en de onmacht van het politieke bestel om daar adequaat op te reageren zal deze trend in de toekomst alleen maar doen toenemen.