Advocaat-generaal Europees Hof: 'Levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 onwettig'

De advocaat-generaal van het Europees Hof, Kokott, concludeert dat de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 onwettig is omdat er geen milieueffectenrapport en publieke consultatie plaatsvond. Daarmee geeft de advocaat-generaal de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie gelijk. Zij zijn dan ook verheugd met dit advies. 

In juni 2015 besloot de regering om de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Dit gebeurde zonder een milieueffectenrapport én zonder een publieke consultatie. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie trokken daarop naar de rechtbank om de beslissing ongedaan te maken. Sara Van Dyck van BBL: “Net zoals de Advocaat Generaal concludeert, vragen de Verdragen van Espoo en Aarhus een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling en publieke inspraak bij een levensduurverlenging van kerncentrales. Uiteraard moet het Europees Hof zich nog uitspreken,  maar het advies van de advocaat-generaal wordt in de meeste gevallen gevolgd. Vervolgens buigt het Grondwettelijk Hof zich terug over de zaak.” BBL en IEW onderzoeken momenteel nog de potentiële concrete juridische gevolgen van dit advies voor de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. De advocaat-generaal lijkt vreemd genoeg de deur op een kier te zetten voor het behoud van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2.

Zelfs voor windturbines gebeurt milieuonderzoek

“Zelfs voor de bouw van een windturbine moet een milieu-effectenrapport opgemaakt worden”, aldus Sara Van Dyck van BBL. “Het is niet meer dan logisch dat dit ook moet voor een levensduurverlenging van risicovolle kerncentrales in een dichtbevolkt gebied.  Dat een incident niet onwaarschijnlijk is, wordt aangetoond door de talloze mankementen aan de oude kerncentrales. Zo liggen Doel 1 en Doel 2 momenteel stil door lekkende leidingen in het koelwatercircuit.”

Kernuitstap Sloop de kerncentrales

Meer over Kernuitstap