Afbakening stedelijk gebied Antwerpen

Vorige week keurde de Vlaamse regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het stedelijk gebied Antwerpen goed. In dit plan worden de krachtlijnen vastgelegd voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het is een vrij ingrijpend plan, waarin een hele reeks nieuwe verkavelingen, bedrijventerreinen, een stadsrandbos én een nieuw voetbalstadion worden voorzien.

Er worden vooreerst zestien zones voorzien voor bijkomende woningbouw. In totaal moet dit volstaan voor ongeveer 8.000 bijkomende woongelegenheden. Het gaat voornamelijk om gebieden aan de rand van de stad en in de randgemeenten, zoals Wijnegem, Wommelgem, Mortsel, Bouchout, Kontich… Daarnaast worden een aantal zones aangeduid voor bedrijventerreinen. Het gaat om Petroleum-Zuid – gelegen naast het natuurgebied Hobokense polder - en de gebieden Schaarbeek/Hogen Akkerhoek en Satenrozen/Keizershoek aan de E17 en de E19. Ook voor de luchthaven van Deurne is er een deelplan voorzien. Naast het luchthavengebied zelf wordt ruimte voorzien voor kmo’s en kantoren. Deze moeten de verdere exploitatie van de luchthaven rendabeler maken en de privé-sector over de brug halen om mee te investeren in de verlieslatende luchthaven, wat tot nu toe niet echt lijkt te lukken.

Verder worden 130 hectare extra bosgebied ingekleurd, in de open ruimte tussen de A12 en de E19 in het zuiden van Antwerpen, in de gemeenten Edegem, Kontich en Aartselaar. Het gaat niet om een echt bos, maar eerder om een groene long met een afwisseling van bos, open ruimte en bestaande bebouwing, met plaats voor zachte recreatie. 

Tot slot wil Antwerpen, zoals Brugge en Gent, ook een nieuw voetbalstadion. Er worden twee mogelijke locaties naar voor geschoven voor dit multifunctioneel stadion. De noordelijke kop van het te ontwikkelen bedrijventerrein Petroleum-Zuid en de zone rond het Mexico Eiland, op het Eilandje. Een definitieve keuze wordt gemaakt na het openbaar onderzoek. Dat openbaar onderzoek zal lopen van 6 oktober 2008 tot en met 4 december 2008.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen