Alexander De Croo wil geen tuinhuis | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Alexander De Croo wil geen tuinhuis

Karlien Vandecasteele

donderdag 6 september 2012

Alexander De Croo, de partijvoorzitter van Open VLD, gaf onlangs zijn visie op ruimtelijke ordening en wonen in Vlaanderen. In de gratis krant ‘Metro’ liet hij optekenen: “Ik heb geen zin om zoals de Duitsers of de Nederlanders te wonen. Vlamingen zijn blij met hun huis en tuin, wij willen dat graag zo behouden. (…) Freiburg wordt wel eens naar voor geschoven als een modelstad. Ik ben daar vroeger nog geweest. Voor de gemiddelde Vlaming oogt een huis daar niet groter dan zijn living. Ik wil niet in een tuinhuis wonen.”

De VLD Partijvoorzitter denkt hiermee het onderbuikgevoel van de gemiddelde Vlaming te bespelen, maar gaat voorbij aan totaal andere trends die bij steeds meer Vlamingen leven. Vorig jaar hield de Vlaamse overheid een bevraging over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Op basis van 46.000 antwoorden bleek dat de keuze van 31% het nauwst aansluit bij de situatie in Freiburg, en meer specifiek de duurzame en autoluwe stadswijk Vauban. Ruim 22 % van de bevraagden zag wel iets in Nederland als ideale leefomgeving, terwijl slechts 16% koos voor de situatie in Vlaanderen.

Vlaanderen is bekend om zijn grote woningen en woonpercelen en om zijn versnipperd woonareaal. Naar internationale normen woont de helft van de Vlamingen bijzonder groot. De grootte van het gemiddelde huis in België bedraagt 131m², ten opzichte van 97m² in Frankrijk, 91m² in Duitsland en 73m² in Nederland.

Wonen heeft dan ook een belangrijk aandeel in de ruimtelijke wanorde en snelle verstening van Vlaanderen. Momenteel bestaat een 26,6% van de Vlaamse oppervlakte uit bebouwde terreinen, waarvan het wonen met 44% het grootste deel voor zijn rekening neemt. Maar de gevolgen van ons woonmodel gaan veel verder dan de inname van de open ruimte. Ook de effecten op klimaatverandering, natuur, wateroverlast, mobiliteit, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn nefast.

Omdat er tegen 2030 behoefte zal zijn aan 300.000 bijkomende wooneenheden, moet de overheid dringend inzetten op compacte en innovatieve woontypologieën die meer woonkwaliteit bieden op een kleinere oppervlakte. Vorige week nog erkende ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat het cruciaal is dat we kleiner moeten bouwen. De bouwfederatie pleitte ook voor alternatieve woonvormen waardoor meerdere gezinnen op eenzelfde perceel kunnen gaan wonen.

De Vlaamse bouwsector en vele Vlamingen zijn dus mee. Nu Alexander De Croo nog.