Algemene Raad van de CREG pleit voor afroming van nucleaire monsterwinsten

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vorige week keurde de algemene raad van de CREG een advies goed over de monsterwinsten van de nucleaire centrales. Op de valreep slaagde Electrabel er in om dit advies af te zwakken.

Na de geanimeerde hoorzitting in het federaal parlement de week voordien, volgde een op zijn minst even geanimeerde algemene raad van de CREG. Zo kreeg de raad plots een verrassingsbezoek van minister Magnette, die persoonlijk langskwam om te polsen naar de mening van de leden van de algemene raad over de nucleaire monsterwinsten.

Maar, niet enkel minister Magnette zorgde voor de nodige animo. Electrabel zwakte het ontwerpadvies, dat na acht maanden discussie eindelijk ter stemming voorlag, af. Hoewel de energiereus vorige week in het federaal parlement zelf nog toegaf dat ze monsterwinsten maakt dankzij haar afgeschreven kerncentrales, wilde ze plots alle verwijzingen die duiden op het bestaan van die monsterwinsten uit het advies geschrapt zien. Helaas bleek nog maar eens wie in ons land uiteindelijk de plak zwaait. Ondanks verzet van alle andere partijen, kreeg Electrabel haar zin.

Dit neemt niet weg dat het advies een zeer belangrijk signaal geeft aan minister Magnette. Zo vraagt de raad om de monsterwinsten af te romen en terug te geven aan de consument, en dit in het bijzonder door middel van investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Belangrijk is dat de leden van de algemene raad van de CREG bovendien duidelijk stellen dat deze afroming van de monsterwinsten niets te maken heeft met een levensduurverlenging van de kerncentrales . Een stelling die minister Magnette overigens bevestigde tijdens de algemene raad. Het is voor ons dan ook een raadsel waarom de minister een – schamele - afroming van de monsterwinsten dan nog blijft koppelen aan het langer openhouden van de Belgische kerncentrales. Of heeft ook hier weer een energiereus het laatste woord?

Windenergie Energiebesparing