Ambitieus klimaatbeleid kan België tot 923 miljoen euro gezondheidskosten besparen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ambitieus klimaatbeleid kan België tot 923 miljoen euro gezondheidskosten besparen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

dinsdag 14 september 2010

België kan vanaf 2020 per jaar tussen de 320 en 923 miljoen euro aan gezondheidskosten besparen, indien Europa haar broeikasgasreductiedoelstelling voor 2020 verhoogt van twintig naar dertig procent. Hierdoor wint de Belgische bevolking ook 4000 levensjaren. Dit is de opmerkelijke conclusie van een studie die de gezondheidsvoordelen van een ambitieuzer Europees klimaatbeleid in kaart brengt.

De studie, “Acting now for better health: A 30% target for EU climate policy” (http://www.env-health.org/r/93), in opdracht van de Health and Environment Alliance (HEAL) en Health Care Without Harm Europe is de eerste studie die een inschatting maakt van de gezondheidsvoordelen bij een ambitieuzer klimaatbeleid van de Europese Unie. Een beleid gericht op de vermindering van de broeikasgasuitstoot zal immers ook zorgen voor een lagere uitstoot van andere luchtvervuilende stoffen. Hierdoor zullen er minder ademhalingsziektes en hart- en vaatziekten tengevolge van luchtvervuiling voorkomen.

Acht lidstaten, waaronder België, halen bijzonder veel voordelen uit een verhoogde emissiereductiedoelstelling. Zo zou Duitsland meer dan 8 miljard euro per jaar kunnen besparen, daarnaast halen ook Polen, Frankrijk, Italië een groot voordeel uit een ambitieuzere klimaatpolitiek. België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kunnen elk tot 900 miljoen euro besparen per jaar. Belangrijk is dat de gezondheidswinsten dankzij een verbeterde luchtkwaliteit veel groter zijn wanneer Europa ervoor kiest om haar reductiedoelstelling volledig binnen de eigen grenzen te realiseren in plaats van elders emissiekredieten aan te kopen.

De gezondheidsvoordelen dankzij een betere luchtkwaliteit zouden voor Europa 30,5 miljard euro, of 0,2% van het Europese BNP, opleveren. Deze besparing komt nog eens bovenop de 52 miljard gezondheidsvoordelen die Europa zal halen uit een doelstelling van twintig procent. Hiermee wordt onmiddellijk bijna 2/3e van de kost van een verhoogde emissiereductiedoelstelling ( 30 in plaats van 20%), door de Europese Commissie geschat op 46 miljard euro per jaar, terugbetaald.

Het rapport becijferde enkel de rechtstreekse gezondheidsimpact van een sterkere broeikasgasreductie. Een goed klimaatbeleid zal echter nog andere gezondheidsvoordelen met zich meebrengen doordat effecten van klimaatverandering, zoals hittegolven, overstromingen of infectieziektes beter voorkomen worden. De gezondheidsvoordelen die in het rapport becijferd werden, laten met andere woorden slechts een fractie van de potentiële winsten zien.

Op 14 oktober wordt op de Europese milieuraad gediscussieerd over het Europese klimaatbeleid in aanloop naar de klimaattop van Cancun dit najaar. Bond Beter Leefmilieu vraagt aan ons land om als Europees voorzitter aan de kar te trekken voor een verhoging van de Europese emissiereductiedoelstelling van twintig naar dertig procent. De bijkomende gezondheidsvoordelen vormen nog maar eens een argument om deze opstap te maken. Een hogere reductiedoelstelling is niet alleen betaalbaar en broodnodig in de strijd tegen de klimaatverandering ( zie ook http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/496/12138 en http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/511/12354 ), maar vermijdt bovendien een hogere gezondheidsfactuur.