Armoede en water

Om de twee jaar brengt het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een verslag uit met aanbevelingen voor de overheden in dit land. In het recentste verslag (15/12/09) staat ook een onderdeel “water en armoede”. Bond Beter Leefmilieu heeft de voorbije maanden deelgenomen aan de overlegvergaderingen ter voorbereiding van het rapport.

Net als bij energie is het voor gezinnen die in armoede leven niet altijd evident om water te besparen. Dat ligt dikwijls aan hun woonsituatie: ze huren of wonen in oudere woningen en missen de (financiële) mogelijkheid om te investeren in hemelwaterinstallaties of waterzuinige toestellen. Het is daarom belangrijk dat de overheden in hun bestaande programma’s rond energiebesparing, systematisch waterbesparing mee opnemen.Er zijn ook aanbevelingen over een betere aansturing van de sector, promotie van leidingwater, verplichten van een watermeter per woongelegenheid, etc…

Waterkwaliteit