Auditeur Raad van State vraagt uitbreiding Essers te schorsen

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk te schorsen. Die procedure hadden Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide opgestart nadat de transportreus de kap- en milieuvergunning gekregen had voor haar omstreden uitbreiding in Genk. Een hoopvolle eerste stap in de redding van het Essersbos. Op vrijdag 16 juni volgt de uitspraak van de Raad van State. 

Europese natuurwetgeving niet nageleefd

De auditeur bevestigt in zijn advies wat de milieu- en natuurverenigingen al langer zeggen. Een Europees beschermd natuurgebied kan enkel op de schop, als de Vlaamse regering de Europese uitzonderingsprocedure volgt en eerst toelating vraagt aan Europa. Wat de regering niet wil doen. De reden is niet ver te zoeken: de uitzondering kan enkel worden bekomen als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De uitbreiding van één bedrijf is geen groot openbaar belang. 

Daarnaast bevestigt de auditeur dat de effecten op de natuur niet grondig in rekening zijn gebracht. Zo is het natuurverlies van de eerste uitbreiding van Essers nooit berekend in combinatie met het biotoopverlies van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Voordat de bulldozers aanrukken

Een schorsing door de Raad van State geeft de tijd om uitspraak te doen over de grond van de zaak, voordat de bulldozers aanrukken. Het Essersbos is een dominosteen die niet mag vallen. Als het op papier goed beschermde Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. 

Bovendien zijn er heel wat alternatieven voorhanden om de uitbreiding te realiseren, zonder dat daarvoor een stuk waardevolle natuur op de schop moet. Natuurverenigingen hopen dat de transportfirma die alternatieve plannen intussen ernstig bekijkt. 

Natuurpunt organiseerde een fondsenwervingsactie om de juridische procedure te bekostigen. Die actie bracht al ruim 61.000 euro op van 1.356 burgers. Het toont dat veel mensen bezorgd zijn om de bescherming van natuur in Vlaanderen, die hier à la tête du client op de helling geplaatst werd. 

Natuurpunt BOS+