Barroso pleit voor hernieuwbare energie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Barroso pleit voor hernieuwbare energie

Sara Van Dyck

zondag 26 juni 2011

De Belgische klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele stelde vorige week in Brussel, in de aanwezigheid van heel wat gerenommeerde sprekers, het IPCC rapport over hernieuwbare energie voorgesteld. In dit rapport toont het IPCC aan dat we tot 80% van onze energie wereldwijd hernieuwbaar kunnen opwekken. http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/567/12981.

IPCC voorzitter Pachauri maakte duidelijk wat er allemaal op het spel staat. Overstijgt de klimaatopwarming de 2 °C, dan zullen meer en meer mensen te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Zo zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met watertekorten. De gevolgen van de klimaatopwarming, zijn hoe langer hoe minder een ver van mijn bed show, aldus Europees commissievoorzitter Barroso. Ook in Europa zal het water ons aan de lippen staan. Barroso was dan ook verheugd met het IPCC rapport dat nationale en internationale beleidsmakers moet aanmoedigen om de strijd aan te gaan tegen de klimaatveranadering. Hernieuwbare energie zal daarbij een sleutelrol spelen, zo stelde Barroso. Volgens de Europese commissaris is hernieuwbare energie geen “alternatieve” energiebron meer maar dé primaire energievorm om in onze behoeften te voorzien.

 

Connie Hedegaard, de Europese klimaatcommissaris, sloot zich aan bij Barroso’s pleidooi om verder te kijken dan 2020. Ze pleitte in het bijzonder voor een hernieuwbare energiedoelstelling voor 2030. Een vraag die werd bijgetreden door de hernieuwbare energiesector, die zich sterk maakt dat een doelstelling van 45% hernieuwbare energie tegen 2030 perfect mogelijk is. Concrete doelstellingen helpen wel degelijk om zaken te veranderen, aldus de klimaatcommissaris. Opmerkelijk was dan ook dat Hedegaard openlijk opriep voor een bindende energiebesparingsdoelstelling, een beslissing die bij haar collega’s van de Energiecommissie en de politici voorlopig in dovermansoren valt (http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/699).

Hedegaard erkende dat de inzet van biomassa en biobrandstoffen een teer punt is in de hernieuwbare energiescenario’s zoals becijferd door het IPCC. Niet alles wat begint met “bio” is noodzakelijk goed, zo stelde ze. Ze riep dan ook op om zeer doordacht om te gaan met de inzet van biobrandstoffen. We moeten vermijden dat we nu een ganse industrie op poten zetten, waarvan achteraf blijkt dat er grote problemen mee zijn. Laat ons hopen dat Hedegaard deze bezorgdheden ook kan doordrukken bij haar collega’s op Europees niveau. Dat we moeten inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing staat als een paal boven water. Maar we moeten ons ervoor behoeden dat we door een ondoordachte inzet van biobrandstoffen het ene probleem vervangen door het andere.