BBL dient bezwaar in tegen Uplace | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL dient bezwaar in tegen Uplace

Erik Grietens

vrijdag 22 mei 2015

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme verkeersstroom die het nieuwe shoppingcentrum zal veroorzaken, is immers nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen toenemen, evenals de leegstand van winkels in de stadskernen. BBL vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang om dit nieuwe plan niet goed te keuren.

Wat er schort aan het RUP

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd opgemaakt omdat het vorige vernietigd werd door de Raad van State, op vraag van BBL, Greenpeace en BRAL. In de bindende stedenbouwkundige voorschriften was immers niet voorzien dat er voorafgaand aan het project eerst een tramlijn moet worden aangelegd. Nochtans gaf het milieueffectenrapport aan dat dit absoluut noodzakelijk is om de verkeersstroom nog een beetje in goede banen te kunnen leiden.

Maar ook in het nieuwe RUP is de aanleg van een tramlijn niet als wettelijk bindende voorwaarde vastgelegd. De Vlaamse regering probeert dat te motiveren met een dubieuze nota van het studiebureau Antea, een studiebureau dat nota bene ook reeds studies uitvoerde voor Uplace zelf. Die nota zou moeten aantonen dat een pendelbus en een treinhalte voldoende zijn om de verwachte mobiliteitsproblemen op te vangen.

De studie van Antea werd ondertussen zwaar op de korrel genomen door drie professoren verkeerskunde. Zij wijzen er onder meer op dat Antea vertrekt van veel te lage getallen voor het verkeer dat een shoppingcentrum aantrekt. Antea gaat uit van 11 auto’s per 100 m² verkoop-oppervlakte, terwijl men voor shoppingcentra buiten de stad internationaal uitgaat van 22 tot 24 auto’s per 100 m², oftewel het dubbele…
 
Verder argumenteert BBL in zijn bezwaarschrift dat het Uplace-project ingaat tegen verschillende doelstellingen en plannen van de Vlaamse regering. Zo is er de Vlaamse winkelnota met een kernversterkend winkelbeleid als hoofddoelstelling. Of er is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat stelt dat er geen nieuwe kantoren kunnen gebouwd worden op autolocaties. Toch mag Uplace naast de Brusselse ring twee kantoortorens van meer dan 50.000 m² bouwen, terwijl er in de luchthavenregio bijna een miljoen m² aan kantoren leegstaat.