BBL en armoedevereningen samen voor energiezuinige en kwaliteitsvolle woningen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL en armoedevereningen samen voor energiezuinige en kwaliteitsvolle woningen

Sara Van Dyck

maandag 25 oktober 2010

Vorige week voerde BBL samen met de sector samenlevingsopbouw en het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) actie aan het kabinet van Vlaamse minister van wonen en energie, Freya Vandenbossche. De minister kreeg symbolisch 5 bakstenen, cement en een truweel om werk te maken van een energiezuinig en kwaliteitsvol woningenbestand.

Nu de beleidsdomeinen wonen en energie onder de bevoegdheid van één minister vallen, is er een unieke kans om het probleem van de armzalige kwaliteit en energieprestaties van ons woningenbestand geïntegreerd aan te pakken. Dit is hoogstnodig. Liefst 231.000 woningen voldoen niet aan de meest elementaire woonkwaliteitseisen. De energieprestaties van deze woningen zijn navenant: zo ligt de Belgische energieconsumptie per vierkante meter in residentiële gebouwen liefst 70% hoger dan het Europees gemiddelde. Vooral maatschappelijk kwetsbare gezinnen betalen het gelag: honderdduizenden kansarme Vlamingen leven in ongezonde en oncomfortabele woningen en betalen zich blauw aan energie. Deze woningen energiezuiniger maken, is niet alleen noodzakelijk voor ons klimaat, maar ook voor de portemonnee van mensen die het moeilijk hebben om elke maand rond te komen.

De Vlaamse regering wil tegen 2020 alle Vlaamse woningen voorzien van dakisolatie, superisolerend glas en energiezuinige verwarmingsketels. Een lovenswaardige en meer dan noodzakelijke doelstelling. Onze woningen zijn zeer slecht geïsoleerd en verantwoordelijk voor 19% van de Vlaamse broeikasgasuitstoot. Maar deze doelstelling kunnen we enkel succesvol realiseren als daarbij ook werk gemaakt wordt van de fundamentele kwaliteitsvereisten van een woning. Zo heeft het nauwelijks zin om woningen te isoleren die doordrongen zijn van schimmel en vocht. Vooral problematisch zijn de woningen op de private huurmarkt. Het beleid zal zeker ook hier een tandje moeten bijsteken.

In reactie op onze actie, kondigde minister Vandenbossche aan dat huurwoningen zonder dakisolatie tegen 2020 niet meer zullen mogen verhuurd worden. Dit is alvast een stap in de goede richting, maar er ligt nog veel meer werk op de plank. BBL schreef samen met de sector samenlevingsopbouw en het VOB een visietekst met een aantal concrete voorstellen voor een geïntegreerd energie- en woonvernieuwingsprogramma. U kan deze visietekst hier raadplegen.