Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

BBL en bewonersgroepen roepen Vlaams-Brabantse gemeenten op om duurzame toekomstvisie voor Brussels Airport mee te ondersteunen

Samen met luchthavenactiegroepen uit de Vlaamse Rand schrijft Bond Beter Leefmilieu alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen aan. Ze vragen dat de gemeenten zich expliciet uitspreken voor de duurzame toekomstvisie voor Brussels Airport die ze hebben uitgewerkt. Want 2023 wordt een cruciaal jaar voor de toekomst van Brussels Airport.

Volgend jaar moet minister Demir beslissen onder welke voorwaarden de luchthaven verder uitgebaat kan worden. Want in 2024 loopt de huidige milieuvergunning af. Daarom hebben Bond Beter Leefmilieu en 12 actiegroepen uit de Vlaamse rand rond Brussel de campagne ‘Wij liggen er wakker van’ gelanceerd. Met deze campagne stellen ze vier concrete maatregelen voor die Brussels Airport omvormen tot een luchthaven van de toekomst. Zo willen ze de gezondheid en leefkwaliteit van de omwonenden beschermen, én Brussels Airport als eerste luchthaven in Europa klaarstomen voor een CO2-neutrale toekomst.

Lokale besturen aan zet

Vlaams-Brabantse gemeentebesturen kunnen wegen op dit dossier, vertelt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu: ‘In 2023 beslist Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over de voorwaarden voor de verlenging van de milieuvergunning van Brussels Airport. Het is belangrijk dat de gemeentebesturen nu duidelijk maken dat volksgezondheid en de klimaatproblematiek twee prominente thema’s moeten zijn bij die beslissing, want het zijn hun inwoners die lijden onder de geluidshinder. En als ondertekenaar van het burgemeestersconvenant hebben ze ook de plicht om paal en perk te stellen aan de grootste CO2-uitstoter van Vlaams-Brabant.”

Bond Beter Leefmilieu en de actiegroepen vragen aan de lokale besturen om een resolutie aan te nemen waarin ze minister Demir en minister Gilkinet oproepen werk te maken van de vier speerpunten die ze voorstellen. Ook roepen ze de lokale besturen op om de campagne en de petitie mee bekend te maken onder hun inwoners.

Burgers uiten hun bezorgdheden

In de verschillende gemeenten rond de luchthaven zorgen de actiegroepen voor extra draagvlak met affiches, flyers en lokale info-avonden. Zo stelde Henk Cuypers van het Burgerforum Luchthavenregio begin november de campagne ‘Wij liggen er wakker van’ voor aan zo'n 150  buurtbewoners, tijdens een infoavond, georganiseerd door de gemeente Kortenberg. “Tijdens de vragenronde kwamen heel wat vragen en klachten over de aanhoudende geluidsoverlast van de luchthaven. Het is de plicht van de gemeentebesturen om op te komen voor de gezondheid van hun inwoners. Wij blijven samen met de andere actiegroepen onze burgemeesters aanspreken om de bezorgdheden vanuit de dorpsstraat door te geven aan minister Demir.”

Bond Beter Leefmilieu en de actiegroepen zullen de komende weken nauwgezet opvolgen welke gemeentebesturen effectief opkomen voor de gezondheid van hun inwoners en leefomgeving. Waar nodig plannen ze extra initiatieven om de lokale besturen aan te manen tot actie.

Klik hier om de brief aan de lokale besturen te lezen.

Klik hier om de vier speerpunten, de campagnewebsite en het campagnemateriaal te ontdekken.

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart