BBL, Greenpeace en WWF stellen duurzaamheid BEE biomassacentrale in vraag

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en WWF stellen zich vragen over de duurzaamheid van een geplande elektriciteitscentrale in de Gentse haven. De centrale, een project van Belgian Eco Energy (BEE), zal jaarlijks 800 000 à 1 200 000 ton biomassa verbranden en meer dan 1 300 000 ton CO2 uitstoten. Zonder recuperatie van de restwarmte, volledige transparantie over de herkomst van de biomassa en garanties voor de duurzaamheid, vinden de milieuorganisaties zo’n centrale onverantwoord.

Recuperatie restwarmte

De geplande centrale heeft een capaciteit van 200-250 MWe en een bruto rendement van 43 %. Dat betekent dat meer dan de helft van de vrijgekomen energie in de vorm van warmte verloren gaat. Biomassa is een kostbare hulpbron die zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. BEE zegt dat een haalbaarheidsstudie is verricht naar de levering van warmte in de omgeving, maar de resultaten daarvan zijn nog niet gekend. De milieuorganisaties dringen er bij de bevoegde overheden op aan het project enkel te ondersteunen indien de recuperatie van de restwarmte gegarandeerd is, wat de efficiëntie gevoelig zou verbeteren.

Herkomst biomassa

De milieuorganisaties vragen ook volledige transparantie over de herkomst van de biomassa. BEE zegt gebruik te zullen maken van ‘houtafval’ en plantagehout uit het Atlantisch bekken, West-Afrika, Noord- en Zuid-Europa, alsook van zonnebloempit- en pindaschillen en van olijfcake uit het Middellandse zeegebied en Oost-Europa. De informatie over 'houtafval' en plantagehout moet preciezer: over welke soorten gaat het? In welke landen zal die worden geteeld? Wie zullen de leveranciers zijn?

Duurzaamheid

De duurzaamheid van de biomassa moet bovendien gegarandeerd zijn. BEE schuift negen principes naar voor waaraan de oogst, winning en behandeling van de biomassa moet beantwoorden. Die zullen geverifieerd door een onafhankelijke partij. De milieuorganisaties vragen dat die verificatie van potentiële leveranciers – die moet uitwijzen of BEE überhaupt toegang heeft tot duurzame biomassa – gebeuren vooraleer een beslissing te nemen over de vergunning of ondersteuning van de centrale. Het spreekt voor zich dat de auditrapporten publiek toegankelijk moeten zijn.

Biomassa & biobrandstoffen