BBL tegen verlenging milieuvergunning ISVAG | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL tegen verlenging milieuvergunning ISVAG

Kristof Debrabandere

vrijdag 17 september 2010

De Antwerpse verbrandingsoven voor huishoudelijk afval ISVAG, heeft een aanvraag ingediend om haar milieuvergunning, die verloopt op 1 sept 2011, met 10 jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de provinciale milieuvergunningscommissie. Dit bezwaar kadert in de vaststelling dat – of het nu gaat om verlenging van vergunning of om nieuwe vergunningen – er eerst en vooral nood is aan een duidelijk kader en visie van de Vlaamse overheid.

Centrale vraag daarbij is hoe de huidige overcapaciteit kan worden ingeperkt. Als de verbrandingscapaciteit hoger ligt dan het Vlaamse afvalaanbod, dreigt dat het positieve beleid van ondersteuning van hergebruik en recyclage te ondermijnen. Bovendien moet de verbranding op de meest milieutechnisch verantwoorde manier gebeuren met maximale energierecuperatie. De oudere verbrandingsovens zijn daartoe niet noodzakelijk het best uitgerust. Recente cijfers van OVAM duiden heel concreet in 2008 en 2009 op een overschot aan afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Voldoende redenen dus om het einde van de milieuvergunningsperiode van ISVAG aan te grijpen om beter met ons restafval om te gaan.