Bedrijven eisen klimaatdoelstellingen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bedrijven eisen klimaatdoelstellingen

Kristof Debrabandere

donderdag 10 september 2009

Enkele multinationals - waaronder Shell, Unilever en Philips - hebben een eisenbundel samengesteld voor de opvolger van het Kyoto-protocol, waarover eind dit jaar wordt beslist in Kopenhagen. Ook de Belgische bedrijven Umicore en Dexia hebben het document ondertekend.

Het is absoluut noodzakelijk dat er in december sterke beslissingen worden genomen om de impact van de klimaatverandering te minimaliseren, menen de ondertekenaars van de Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change.

Zonder een duidelijke wetgeving is het immers erg onwaarschijnlijk dat bedrijven een extra inspanning doen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.

De ondertekenaars willen dat er in Kopenhagen een strenge beperking komt op de uitstoot van broeikasgassen, met een maximumuitstoot voor 2050 en tussentijdse doelstellingen. Daarnaast menen ze dat bedrijven in ontwikkelde landen een bovengemiddelde inspanning moeten doen.

Het totale aantal ondertekenaars komt inmiddels al boven de vierhonderd uit, met grote namen als Nike, Coca-Cola, Peugeot-Citroën en Nestlé. Ook de Belgische metaalreus Umicore en de Belgisch-Franse bankdivisie Dexia Assett Management hebben hun handtekening gezet.

De bedrijven willen ook dat de strikte doelstellingen vertaald worden in verplichte maatregelen om er voor te zorgen dat er geen competitief voordeel ontstaat tussen bedrijven die inspanningen doen voor het klimaat en de anderen.

Toch juicht Bond Beter Leefmilieu dit initiatief toe. De eisenbundel ondersteunt een ambitieuze klimaatagenda. Het is een positieve evolutie dat ook bedrijven het nut inzien van goede klimaatmaatregelen.

Op 6 december start in Kopenhagen de VN-klimaatconferentie waar over een opvolger moet worden beslist van het Kyoto-protocol, dat afloopt in 2012.