Bedrijventerrein Meise-Westrode derde keer geschorst door Raad van State

Vorige week werd Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters in het parlement geïnterpelleerd over het bedrijventerrein Meise-Westrode. De regering wil naast de A12 in Westrode een grote logistieke zone aanleggen, bestemd voor transportfirma’s en distributiebedrijven. Het is nu al de derde keer dat de Raad van State dit plan terugfluit. Toch wil minister Muyters koppig opnieuw proberen het logistieke terrein te ontwikkelen. Dit keer niet met een nieuw ruimtelijk plan, maar via de bestemming op het gewestplan, omdat een deeltje van de zone op het gewestplan industriegebied is. De kans is groot dat de Raad van State ook die poging zal tegenhouden.

Nochtans moeten logistieke activiteiten volgens het Vlaams regeerakkoord in de eerste plaats tot stand komen op locaties die bi- of trimodaal ontsloten zijn, dus niet alleen via de weg, maar ook via spoor of water bereikbaar. Het logistiek terrein Westrode is echter enkel bereikbaar via de A12 en zal zorgen voor heel wat extra vrachtverkeer, in een regio die nu al zwaar verzadigd is en dagelijks te kampen heeft met veel files. En dat terwijl twee kilometer verderop het Zeekanaal Schelde-Brussel loopt. Dit kanaal heeft tot in Brussel een capaciteit van 4.500 ton. Een binnenschip van deze omvang kan dezelfde lading vervoeren als 112 vrachtwagens.

Luchtkwaliteit Waterkwaliteit