België doorverwezen naar Europees Hof vanwege fijn stof: BBL reageert

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat België doorverwezen wordt naar het Europees Hof van Justitie voor de luchtvervuiling door fijn stof. 

Erik Grietens, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, reageert: “Hoewel de situatie de afgelopen jaren gevoelig verbeterde, slagen we er nog lang niet in om de gezondheidsdoelstellingen van de WHO inzake luchtkwaliteit te halen."

“Fijn stof is verantwoordelijk voor driekwart van het totaal aantal milieugerelateerde ziektes. Elke Vlaming verliest één gezond levensjaar door het teveel aan fijn stof in de lucht", licht Grietens toe. "Daarom zijn bijkomende maatregelen nodig, zoals een kilometerheffing voor vrachtwagens, lage-emissiezones in de steden en het afvoeren van plannen zoals Uplace, die enorm veel extra autoverkeer veroorzaken.”

Luchtkwaliteit